Makro: Státní rozpočet na konci dubna se schodkem 153 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci dubna v deficitu 153 mld. korun (-200 mld. v dubnu 2023). Na příjmové straně pokračoval rychlý růst příjmů (11 % r/r), kdy rychle rostou všechny daňové příjmy. Naopak výdaje byly meziročně vyšší o 2 % r/r, když se letos neopakuji některé mimořádné výdaje. Průběžné výsledky rozpočtu zatím umožňují naplnit plán vlády letos hospodařit s deficitem 252 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.