Geopolitický vývoj jako riziko pro akciové trhy

7-minutové čtení
J&T specialista

Geopolitický vývoj jako riziko pro akciové trhy
#Trendy#Ekonomika#Fondy

Průběh výsledkové sezóny, geopolitický vývoj a pravidelné převážení indexů MSCI. Tyto tři skutečnosti budou v únoru nejvíce ovlivňovat sentiment na trhu.

V únoru se investoři zaměří na pokračování výsledkové sezóny za čtvrtý kvartál 2023. Prozatím velmi solidní první polovina výsledkové sezóny v zámoří přináší optimismus i pro druhou polovinu, která může investory utvrdit v solidních očekáváních. Evropa po řekněme rozpačitém začátku bude mít co dohánět, ale i zde se mohou především bankovní domy předvést v solidním světle. Silná korporátní čísla mohou být motorem dalšího investorského zájmu.


Vývoj tržních sazeb

Stejně jako tomu bylo v lednu, tak relativně jestřábí vyjadřování ze stran sledovaných centrálních bank může tlačit tržní výnosy výše, což naopak bude působit na odklon od rizikových aktiv. „Očekáváme, že odkládání zahájení procesu snižování sazeb bude i pro únor znamenat buď udržení, či zvýšení tržních sazeb. Opětovně stejně jako v lednu bude tento efekt ‚soupeřit‘ právě se silou firemních výsledků,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

U ČNB je trh stejně jako v prosinci opětovně na vážkách. Ne jestli centrální banka sníží sazby, ale spíše o kolik. „Naše očekávání je snížení sazeb o 25 bazických bodů, ale trh je přinejmenším vyrovnaný ve svém očekávání, zda by nemohlo dojít ke snížení o 50 bazických bodů na 6,25 %. Pokud by se potvrdilo výraznější snížení, očekávali bychom další oslabování domácí koruny, která již atakuje úroveň 25 Kč za euro,“ uvádí Milan Vaníček.


Rizikový geopolitický vývoj

I v únoru se bude muset bohužel bedlivě sledovat geopolitický vývoj, který může být velmi nepříznivým rizikovým faktorem, pokud by se do vojenských potyček výrazněji, resp. napřímo, zapojil například Írán. Takový scénář by byl výrazně negativní pro riziková aktiva.


Tradiční převážení indexů

Na konci února proběhne rovněž tradiční kvartální převážení indexů MSCI, které s sebou většinou přináší zvýšenou volatilitu i objemy.


Potenciál dluhopisů letos převyšuje inflaci

Investoři do dluhopisů si museli závěr loňského roku užívat. Sílící přesvědčení, že úrokové sazby definitivně dosáhly vrcholu, vedlo od listopadu k růstu cen dluhopisů. Optimismus, s mírným zaváháním, pokračoval i v lednu. Fond konzervativních dluhopisů J&T Flexibilní dluhopisový vyrostl od listopadu o 5 %. J&T Bond a J&T Credit Opportunities, které se zaměřují především na podnikové dluhopisy, posílily za poslední 3 měsíce o 6 %, resp. více než 7,5 %. Nabízí se tedy otázka, jestli dluhopisy nadále nabízejí zajímavý investiční potenciál.

Na straně nabízeného výnosu je možné se orientovat podle průměrného výnosu do splatnosti dluhopisů. Tento údaj vyjadřuje, jaký průměrný výnos dluhopis investorovi doručí, když jej nakoupí za aktuální tržní cenu. „Na úrovni portfolia fondu standardně pracujeme s průměrným výnosem do splatnosti všech dluhopisů nakoupených ve fondu. Od této hodnoty, upravené o výnosy či náklady zajištění měnového rizika a provozních nákladů fondu, lze odvodit čistý výnos, který dluhopisový fond může nabídnout,“ uvádí Martin Kujal, ředitel odboru Správy fondů J&T Investiční společnosti, a dodává, že samozřejmě investiční fond nemůže garantovat jeho dosažení, ale představuje realistický odhad výnosového potenciálu. Na konci ledna ukazuje potenciál fondů J&T Money a J&T Bond hodnoty mezi 6,5–7 %, u kolísavějšího fondu J&T Credit Opportunities se potenciál blíží 7,5 %.

Oproti tomu lze postavit očekávaný vývoj inflace a vývoj úrokových sazeb České národní banky. „Dle odhadu J&T Banky budou inflace i tržní úroky postupně klesat a měly by v obojím případě klesnout pod hranici 4 % na konci letošního roku. Ve srovnání s tím jsou výnosy nabízené na dluhopisovém trhu stále velmi atraktivní,“ konstatuje Kujal.  


Únorový výhled

V únoru se investoři zaměří na výsledkovou sezónu za čtvrtý kvartál 2023, kde právě síla firemních výsledků bude soupeřit s očekávaným dalším posunem tržních výnosů směrem výše. „Růst výnosů očekáváme v návaznosti na více jestřábí vyznění posledních zasedání sledovaných centrálních bank. Dodatečným rizikem pro akciové trhy může být geopolitický vývoj. Konec měsíce pak bude ovlivněn přinejmenším objemově pravidelným převážením indexů MSCI. Celkově jsme na únor neutrální,“ popisuje Milan Vaníček. 


Pohled na fondy J&T očima portfolio manažerů

J&T BOND

V lednu jsme na primárním trhu koupili dlouhodobé bondy Nestle, české státní dluhopisy a dluhopis developera Trigema. Mírně jsme navýšili investice do realitních dluhopisů Grand City Properties a Unibail a dále jsme přidali v emisích Allwyn30, Teva30, EP Energy28, Volkswagen a protiinflační státní bond USA. Snižovali jsme expozici na Intrum, Lowell a Volcan. Byl splacen realitní dluhopis Fidurock. Modifikovaná durace portfolia byla 2,93. Hrubý výnos do splatnosti portfolia činil 6,8 %.   


J&T Credit Opportunities

Na primárním trhu jsme koupili dlouhodobé bondy Nestle a variabilní dluhopis B2 Impact. Mírně jsme navýšili investice do realitních dluhopisů Grand City Properties a Unibail a dále jsme přidali v emisích Allwyn30, Teva30, BNP perp, Volkswagen a protiinflační státní bond USA. Snižovali jsme expozici na Euronav, Intrum, Lowell a Volcan. Modifikovaná durace portfolia stagnovala lehce nad 3. Hrubý výnos do splatnosti portfolia byl 6,7 %.   


J&T DIVIDEND

V průběhu prvního měsíce letošního roku jsme byli v portfoliu poměrně aktivní, pobrali jsme profit na akciích ZIM (díky růstu cen lodní přepravy), doprodali jsme Airbus, postupně jsme redukovali během růstu váhu akcií Microsoftu, Erste a České zbrojovky. Snížili jsme i pozici na CTP, Instone, Petrobras a OMV. Naopak jsme navyšovali pozice na Exxonu, Grand City Properties a Barclays. Zcela nově jsme pak nakoupili do portfolia našeho fondu akcie Titan Cement, VICI, po poklesu ČEZu jsme dokupovali na úrovni pod 880 Kč za akcii. Před výsledky jsme zařadili do fondu akcie LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.


J&T Flexibilní dluhopisový

Mírně jsme navýšili investice do dlouhodobých českých a amerických státních dluhopisů. Přikoupili jsme také dluhopis výrobce léčiv TEVA splatný 2030. Modifikovaná durace portfolia stagnovala na 4,7. Hrubý výnos do splatnosti portfolia byl 4,6 %.   


J&T Komoditní

Redukovali jsme pozice některých aktiv s cílem snížit vliv oslabovaní čínské ekonomiky. Uprodali jsme zejména ETF fondy na kovy, jako jsou hliník nebo platina.  Snížili jsme rovněž pozici ve fondu na BNP Energy & Metal ETF. Realizovali jsme zisk na části pozice v ETF na producenty uranu Global X Uranium, které pokračuje v růstu i v novém roce. Naopak jsme znovu otevřeli pozici v ETF na cukr, který se po korekci z konce loňského roku vrací zpět k růstovému trendu.  


J&T LIFE BALANCOVANÝ 

V lednu se kapitál fondu zvýšil sloučením s fondem J&T Life 2030. Poslední část fondu J&T Money jsme vyměnili s fondem J&T Money II. Navýšili jsme také růstovou složku a nakoupili fondy J&T Dividend a J&T Opportunity. Koupili jsme korunové fondy J&T Komoditní a J&T Arch Investments. V rámci výnosové složky jsme zvýšili váhu fondů J&T Bond, J&T Credit Opportunities a J&T Money II. Volné prostředky jsme uložili na depozitum za atraktivní úrokovou sazbu.

J&T LIFE DYNAMICKÝ

Kapitál fondu se zvýšil sloučením s fondem J&T Life 2035. Prodali jsme se ziskem poslední část fondu J&T Money a J&T Flexibilní. Navýšili jsme růstovou složku a nakoupili fondy J&T Dividend a J&T Opportunity. Koupili jsme korunové fondy J&T Komoditní a J&T Arch Investments. Do výnosové složky jsme zvýšili váhu fondů J&T Bond a J&T Credit Opportunities. Volné prostředky jsme uložili na depozitum za atraktivní úrokovou sazbu.


J&T MONEY

Na primárním trhu jsme koupili dluhopis developera Trigema. Vyměnili jsme J&T Securities splatné v březnu za JTPEGs 2028. Část dluhopisů J&T Banky jsme nahradili dluhopisy J&T Finance Group splatné 2024 a 2025. Navýšili jsme EP Energy 2028, naopak jsme snižovali Intrum a Volcan. Byl splacen realitní dluhopis Fidurock. Modifikovaná durace portfolia klesla na 1,4. Hrubý výnos do splatnosti portfolia byl 7 %. 


J&T MONEY II

V lednu jsme snížili pozici v Euronav 6,25% / 2026 a Garfunkelux 6,75% / 2025. Modifikovaná durace činí na 1,7. Výnos do splatnosti portfolia činil 6,3 % p. a.


J&T Opportunity

V portfoliu jsme byli aktivní, prodával jsem akcie Société Générale, CrowdStriku, Monety, Primoca, Hidroelectriky, uranového fondu SRUUF, snižovali jsme váhu Alpha Banky a Komerční banky. Naopak jsme doplňovali portfolio o Freeport, zmiňované SQM, Snowflake, Nexteru, Eurowag, Rivian, Opimu a ON Semiconductor, nově jsme zařadili do portfolia Alstom, Derwent a Dell. Rok 2024 jsme zahájili mírným poklesem (cca −0,7 %) a nedokázali jsme tak držet krok s hlavními americkými či evropskými indexy.


J&T Realitních akcií a dluhopisů

Účastnili jsme se primárního úpisu CTP 4,75% / 2030. Nakoupili jsme bondy Trigema 8,75% / 2028, 3M 5,7% / 2026 a Natland 5,47% / 2026. Modifikovaná durace činí 2,2, výnos do splatnosti 7,3 % p. a. V akciové části jsme dokupovali pozice v souladu s růstem fondu a nových prostředků. Podíl akcií činil 55 %.


J&T RENTIER

Dluhopisovou část jsme ponechali beze změny. Modifikovaná durace činila 3,0, výnos do splatnosti 6,7 % p. a. V akciové části jsme navýšili pozice v ČEZu a realitní společnosti Grand City Properties. Strategická alokace byla v prosinci 50 % akcií a 50 % dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.