Komerční banka zítra oznámí čísla za 1Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka zítra ráno oznámí výsledky za 1. čtvrtletí tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 3 087 mil. Kč (+3 % r/r). Čisté úrokové výnosy by měly růst o 7 % r/r na 5 890 mil. Kč. Výnosy z poplatků by se měly v tomto roce stabilizovat, nicméně v 1Q očekáváme ještě mírný meziroční pokles (-0,5 % r/r). Celkové provozní náklady zůstávají pod kontrolou a meziroční růst by měl být mírně pod úrovní inflace. Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu příznivému ekonomickému vývoji.

Celkově by měla KB vykázat silná čísla s relativně rychlým růstem provozního zisku. Pokud čísla naplní naše projekce, mohla by akcie opět přilákat kupce a částečně zkorigovat propad, který přišel poté, co se akcie začaly obchodovat bez nároku na dividendu (16.4.).

Kons., IFRS (mil. Kč)J&T e1Q191Q18r/r
Provozní výnosy8 0787 5727%
  Čistý úrokový výnos5 8905 34910%
  Poplatky & provize1 4981 5050%
  Výnosy z fin. operací630660-5%
Provozní náklady-4 160-4 0602%
Provozní zisk3 9183 51212%
  Opravné položky-10583-227%
Zisk před zdaněním3 8733 7533%
Čistý zisk3 0873 0003%

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.