TMR: Výrazný růst hospodaření v 1. polovině FY 2022/23

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Skupina Tatry Mountain Resorts (TMR) oznámila za 1. polovinu účetního roku 2022/23 (tj. listopad 2022 až duben 2023) konsolidované tržby 110,3 mil. EUR (+60,2 % r/r). Výrazný meziroční růst byl tažen především největším segmentem Horská střediska (tržby +44 % r/r na 52,6 mil. EUR), kde se projevilo úplné odstranění protipandemických restrikcí. Generální ředitel TMR Igor Rattaj uvedl, že úspěšnou zimní sezónu zaznamenala hlavně střediska v Tatrách, zatímco česká, polská a rakouská střediska měla nižší návštěvnost kvůli nadprůměrným teplotám na začátku letošního roku. Vedle tržeb z horských středisek také výrazně narostly výnosy z hotelů a restaurací, které jsou navázány na návštěvnost lyžařů ve střediscích. V hospodaření se projevila provozní páka a zisk před odpisy EBITDA přidal meziročně +104,7 % na 43,1 mil. EUR. EBITDA marže vzrostla z 30,6 % v loňské první polovině roku na 39,1 % letos. Čistý zisk se více než ztrojnásobil z 5,6 mil. na 18 mil. EUR. Představenstvo TMR očekává, že za celý letošní účetní rok (tj. do října 2023) společnost dosáhne tržeb 180 mil. EUR a zisku EBITDA 49 mil. EUR, přestože přesný výsledek bude záviset na vývoji letní sezóny. Výrazné zotavení tržeb a především zisku EBITDA hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.