Fond J&T INVESTMENTS vstupuje na pražskou burzu

2-minutové čtení

J&T INVESTMENTS SICAV, fond kvalifikovaných investorů založený finanční skupinou J&T, uvádí na trh Burzy cenných papírů Praha investiční akcie svého podfondu J&T INVESTMENTS. Se dvěma emisemi v českých korunách a eurech se začne obchodovat od pondělí 10. května 2021.

Obchodováním na trhu 150 let staré instituce podtrhujeme význam fondu J&T INVESTMENTS pro náš další rozvoj v oblasti správy aktiv,“ říká Daniel Drahotský, předseda představenstva a ředitel J&T Investiční společnosti, která fond spravuje, a dodává: „Kladné rozhodnutí pražské burzy o přijetí na veřejný, regulovaný trh vnímáme jako velký závazek, na jehož naplňování se těšíme.

Investoři fondu J&T INVESTMENTS budou moci nově nakupovat a odprodávat své investiční akcie nejen prostřednictvím J&T Banky ve lhůtách stanovených statutem fondu, ale také je obchodovat přímo mezi sebou na regulovaném trhu, bez výstupních srážek, které jsou s ohledem na vlastnictví méně likvidních aktiv vybírány ve prospěch fondu za účelem ochrany zůstávajících investorů. 

J&T INVESTMENTS SICAV byl založen na počátku roku 2020. K 31. 12. 2020 dosahovala jeho aktiva 3,68 miliardy korun. Kromě nemovitostních investic zejména do velmi žádaných logistických areálů zahrnuje stávající portfolio i transformující se maloobchodní síť a e-commerce. „Vedle investic přinášejících stabilní výnos jsme také oportunisticky využili cenových příležitostí, které nám přihrála pandemie. V dlouhodobém horizontu však fond povedeme jako vyvážené portfolio většinou neveřejně obchodovaných aktiv a projektů navazujících na více než dvacetiletou úspěšnou trajektorii skupiny J&T, jejích partnerů a akcionářů,“ prozrazuje k investiční strategii Adam Tomis, člen investičního výboru J&T INVESTMENTS.

Obchody s investičními akciemi fondu J&T INVESTMENTS budou moci nově zprostředkovávat všichni obchodníci s cennými papíry s přístupem na trh pražské burzy. Likviditu burzovních obchodů bude v roli tvůrce trhu podporovat J&T Banka, která i nadále zůstává jako zprostředkovatel obchodů mezi investory a J&T Investiční společností, obhospodařovatele a administrátora fondu.

J&T INVESTMENTS SICAV, a.s., podfond J&T INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS SICAV je novou vlajkovou lodí J&T v oblasti private equity. V lednu 2020 jej pro klienty založila finanční skupina J&T FINANCE GROUP SE. Obhospodařovatelem fondu byla stanovena J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Fond je určen investorům, kteří mají zájem využívat expertizy a navázat na úspěchy finanční skupiny J&T. Pro fond jsou vyhledávány investiční příležitosti zejména v oblasti neveřejně obchodovaných aktiv. Hlavním zaměřením dlouhodobého diverzifikovaného portfolia jsou oblasti nemovitostí, energetiky, médií, cestovního ruchu a volného času, e-commerce a sektory nové ekonomiky. Statut fondu je umístěn na stránkách: https://www.jtis.cz/fondy/fondy-kvalifikovanych-investoru