Makro: Růst mezd v rekordním tempu v 1Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Průměrná mzda (hrubá, nominální) ve 1. čtvrtletí vzrostla meziročně o rekordních 8,6 % na 30 265 Kč (7,4 % v 4Q/17). Reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) vzrostly o 6,6 % (4,7 % ve 4Q). Nominální růst mezd je nejvyšší za posledních 10 let, reálný růst je dokonce nejvyšší od roku 2003. Mzdový vývoj odráží vysátý trh práce s rekordně nízkou nezaměstnaností a je jedním z indikátorů přehřívání ekonomiky. Na druhou stranu vysoký růst mezd a růst zaměstnanosti jsou motory současného růstu spotřebitelské poptávky domácností.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.