Makro: Obchodní bilance v únoru s rekordním přebytkem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v únoru skončila v rekordním přebytku 34,6 mld. korun (15 mld. v únoru 2023), což je historicky nejvyšší měsíční přebytek v zahraničním obchodě. V únoru došlo k výraznému nárůstu exportu (+10 % r/r), což odráželo lepší výsledky průmyslu. Vývozy aut (+18 % r/r) meziročně vzrostly téměř o pětinu. Naopak nárůst importu (+5 % r/r) byl výrazně utlumenější, i kvůli utlumenější domácí poptávce, což pak vedlo k výraznému nárůstu přebytku v zahraničním obchodě. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 130 mld. korun (+124 mld. v 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.