Pilulka: Tržby letos klesnou, výrazná ztráta za 1. pololetí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pilulka Lékárny oznámila u příležitosti Start Day tržby za 1. pololetí letošního roku ve výši 1,12 mld. Kč, což znamená pokles o 14 % z 1,3 mld. ve stejném období loni. Důvodem poklesu je podle firmy jednak makroekonomická situace a s tím spojený pokles trhu e-commerce a dále ukončení spolupráce s poskytovatelem benefitních programů Benefit Management. Zisk před odpisy EBITDA dosáhl za 1. pololetí ztráty -35 mil. Kč, přičemž ztrátu generovaly všechny trhy kromě Slovenska. Ztráta je výrazně větší než za celý loňský rok, kdy EBITDA dosáhla -0,8 mil. Kč. Firma očekává, že letos dosáhne tržeb 2,2 mld. Kč, což znamená meziroční pokles o 10 % z 2,5 mld. loni. Firma se chce soustředit na dokončení transformačního procesu (ukončení provozu v Rumunsku, propuštění vyšších desítek zaměstnanců) a letos dosáhnout úspor 10 mil. Kč. Úspory by se měly znásobit v příštím roce. Zprávu hodnotíme negativně vzhledem ke ztrátě v 1H 2023 a výhledu na letošní pokles tržeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.