Září na trzích bylo lepší zaspat, říjen asi o moc lepší nebude

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceZáří na trzích bylo lepší zaspat, říjen asi o moc lepší nebude

Pro letošní září opravdu platila hláška Wake Me Up When September Ends. Horšící se makrovýhled, jestřábí monetární politika či zjitření kolem ukrajinského konfliktu nedávají rizikovým aktivům ani v říjnu mnoho prostoru pro růst. Nejistota stále panuje i ohledně cen energií.

V září bylo dění na finančních trzích poznamenáno obavami ze stagflace a další eskalace geopolitického napětí na Ukrajině. Investoři těžce vstřebávali další komentáře FEDu a ECB, které deklarovaly odhodlání bojovat s vysokou inflací pomocí dalšího zvyšování úrokových sazeb. Ceny státních dluhopisů v EU i USA a na rozvíjejících se trzích dále oslabovaly.

„Nejpostiženějším sektorem byly evropské nemovitostní společnosti, které trpí negativní revaluací portfolia a vyššími náklady,“ říká Marek Janečka, portfolio manažer J&T Investiční společnosti. Komoditní trhy se rovněž nevyhnuly propadům, hlavně co se týká ropy a zemního plynu. Naopak se dařilo obilovinám (kukuřice, pšenice) a vzácným kovům ze skupiny PGM (Platinum Group Metals), jako jsou platina a palladium. Růst úrokových sazeb nadále srazil ceny realitních trustů i nemovitostních akcií.    

Fixní výnosy z aktiv jsou ještě atraktivnější

Pokles cen u aktiv v důsledku růstu úrokových sazeb přináší nejen negativní přecenění, ale zpravidla růst pevných výnosů plynoucích z těchto instrumentů do budoucna. Týká se to především výnosu do splatnosti u dluhopisů, ale i akcií ve formě dividendového výnosu a výnosové míry, tj. obrácené hodnoty ukazatele P/E (tzv. Earnings Yield). „Právě tento výnosový ukazatel výrazně vzrostl zejména u amerických akcií a je nejvyšší od začátku pandemie,“ upozorňuje Janečka.

Růst dividendového výnosu v posledních měsících je patrný zejména u evropských akcií, u kterých v září průměrný „Dividend Yield“ dosáhl hodnoty 3,8 % p. a. U amerických indexů je výnos z dividend sice nižší, nicméně řada amerických společností navyšuje své programy odkupu akcií (Share Buybacks). U dluhopisů má samozřejmě pevný pravidelný výnos (YIELD) do splatnosti ještě větší význam a jejich růst zvyšuje významně atraktivitu investice.

V hlavní roli energie

Z evropského pohledu bude nadále klíčová otázka cen energií. V případě cen elektřiny je zvažován strop u výrobců elektřiny, kdy ceny nad 180 EUR/MWh by se odváděly přímo do státních rozpočtů a byly využity na zmírnění dopadu energetické krize na ekonomiku. Dodatečná řešení pro jednotlivé státy jako mimořádné daně jsou rovněž jedním z možných scénářů.

Na přelomu měsíce se trh bude upínat k zasedáním centrálních bank. ECB (27. 10.) by mělo opětovně zvýšit sazby o 75 bazických bodů a dodat jestřábí komentář vzhledem k úrovním inflace. Proti jde ekonomický vývoj, který je zatěžován energetickou krizí.  

Zasedání Fedu (2. 11.), BoE (3. 11.) či ČNB (3. 11.) proběhnou už na počátku listopadu. „Nicméně od prvně jmenovaných se dá očekávat ostré zvýšení úrokových sazeb a zopakování jestřábí rétoriky jakožto boji proti vysokým inflačním tlakům, a to i na pozadí slábnoucí ekonomiky,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu. ČNB pravděpodobně sazby opětovně měnit nebude a zopakuje svoji odhodlanost bránit kurz koruny.

Důležité dění ve světě

Září bylo ovlivněno vyhlášením částečné mobilizace v Rusku jakožto odpovědi na vývoj bojů na Ukrajině. Rovněž se přední ruští představitelé zmiňovali o jaderném arzenálu země. „Tyto faktory vnáší geopolitiku opět na přední místa rizik, která mají sílu ovlivnit světové dění. V říjnu se proto bude ostře sledovat dění na Ukrajině, resp. v Rusku. Jakákoliv de/eskalace konfliktu by měla výrazný vliv na dění na finančních trzích,“ konstatuje Milan Vaníček.

V Číně se bude konat (16. 10.) 20. sjezd komunistické strany Číny, kde by mělo být rozhodnuto mimo jiné o dalším pokračování současného prezidenta, resp. generálního tajemníka strany, ve funkci. Jednalo by se o nezvyklé třetí volební období, což vyvolává spekulace ohledně možné nestability uvnitř země. Tyto spekulace či jejich případné naplnění mohou mít prozatím nejistý dopad na vnímání rizika plynoucího z Číny.

Startuje výsledková sezóna 

V říjnu začne rovněž výsledková sezóna za třetí kvartál. Prozatím trh nevnímá, že by samotná čísla za třetí kvartál především v USA musela vykazovat výrazně negativní obrázek. Otazníkem zůstává výhled, kde jsou již odhady poněkud opatrnější. Více nepříznivý pohled je na evropské společnosti, které již budou pociťovat tlak vysokých cen energií a omezování poptávky kvůli inflačním tlakům. Rovněž výhledy budou zřejmě pořád zatíženy vysokou mírou nejistoty vzhledem k aktuálnímu dění.

„Celkově očekáváme, že výsledková sezóna v USA může přinést spíše neutrální vyznění, kdy stále solidní čísla za třetí kvartál budou zřejmě nahrazována nejistotou ohledně výhledů,“ uvádí Milan Vaníček.

Říjnový výhled

Horšící se makrovýhled, jestřábí monetární politika, zjitření kolem ukrajinského konfliktu či spekulace na nestabilitu v Číně jsou všechno faktory, které nedávají rizikovým aktivům v říjnu mnoho prostoru pro růst. „Proto zůstáváme konzervativní směrem k rizikovým aktivům. Ani výsledková sezóna za třetí kvartál nebude mít dle nás sílu zvrátit aktuální trend,“ uvádí Vaníček.

Evropa bude navíc zatížena energetickou krizí, která bude mít svoje makro důsledky a v některých případech i dodatečné daně, které negativně dolehnou do hospodaření sledovaných firem. To bude jen další důvod pro opatrnost u rizikových aktiv.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.