EP Infrastructure: Agentura S&P zlepšila výhled ratingu společnosti na „stabilní“

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Agentura S&P potvrdila rating společnosti EP Infrastructure na stupni „BBB-“

Agentura S&P potvrdila rating společnosti EP Infrastructure na stupni „BBB-“ a zároveň zlepšila výhled ratingu z „negativní“ na „stabilní“. Jako hlavní důvody tohoto kroku agentura uvádí nižší expozici vůči případnému úplnému zastavení tranzitu ruského plynu na Slovensko a více likvidity v rozvaze, která by kryla případná rizika dalšího zhoršení hospodaření Eustreamu. S&P dále zmiňuje solidní výsledky ostatních segmentů, především skladování plynu, a případnou podporu ze strany EPH.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.