Makro: Zlepšený vývoj maloobchodu v říjnu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Maloobchodní tržby v říjnu vzrostly o 0,6 % m/m a korigovaly předchozí slabší výsledky (-0,5 % m/m v září; -0,7 % m/m v srpnu). Meziroční propad se zmírnil na -1,4 % r/r (-4,3 % v září), což je nejnižší propad tržeb od loňského dubna. Výsledky byly lepší než očekávání (oček. -1,9 % r/r). Výsledky za říjen, podobně jako ve 2Q, naznačily, že s odezněním inflace dochází k oživení spotřebitelské poptávky domácností. Pozitivním znakem je meziměsíční nárůst plošně u všech kategorií (potravin, nepotravinářské zboží). V meziročním srovnání základní položky vykazují pokles reálných tržeb, ale postupně dochází k obratu a u nepotravinářského zboží se propad zmírnil na -1,0 % r/r (-6,6 % v září). Výsledky podporují naše očekávání, že s poklesem inflace může nejen přijít v letošním roce stabilizace, ale i růst spotřebitelské poptávky v příštím roce. Kvůli slabší první polovině roku očekáváme na celoroční úrovni pokles tržeb o 4,5 % r/r (-3,3 % r/r v roce 2022).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.