CTP: Valná hromada schválila dividendu za r. 2023

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Valná hromada developera CTP včera schválila všechny body hlasování včetně finální dividendy za r. 2023 ve výši 0,275 EUR na akcii. Celková dividenda za loňský rok tak činí 0,525 EUR na akcii, což implikuje hrubý div. výnos 3,3 %. Poslední den s nárokem na dividendu je 26. 4. Akcionář si může zvolit mezi dividendou v hotovosti či akciích, přičemž pokud si aktivně nezvolí dividendu v hotovosti, bude uplatněna akciová dividenda. Tuto volbu bude možné provést mezi 2. a 15. květnem. Dividenda pak bude vyplacena 20. 5.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.