O2 CR: Evropská komise údajně hodlá zakázat používání zařízení od Huawei pro sítě 5G

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Agentura Reuters uvedla, že Evropská komise údajně uvažuje o zákazu využívání zařízení od společnosti Huawei pro stavbu telekomunikačních sítí tzv. páté generace (5G). Zdroj nebyl uveden. Důvodem by měly být bezpečnostní rizika, která se aktuálně prozkoumávají. Jen připomínáme, že domácí úřady (NÚKIB) se podobným případem rovněž zabývají. Připomínáme, že pro některé subjekty, které produkty od Huawei využívají (např. O2 CR, CETIN či ČEZ), by se mohlo jednat přinejmenším o možné zvýšení současně plánovaných nákladů. Důvodem je význam, který společnost Huawei na tomto poli zaujímá. Situaci budeme nadále sledovat.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.