TMR: Změny v akcionářské struktuře

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) informovala, že k 19. 10. 2023 akcionář Stocklac Ltd. již nedržel žádné akcie.


Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) informovala, že k 19. 10. 2023 akcionář Stocklac Ltd. již nedržel žádné akcie. Podle webu společnosti držel Stocklac před uvedenou změnou podíl 11,9 %. Naopak podíl akcionáře Diamca Investments Ltd. na akciovém kapitálu firmy překročil 10 % a dosahoval ke stejnému datu 13,698 %. Diamca Investments doposud nebyla uváděna mezi významnými akcionáři. Zprávu považujeme na neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.