Avast ukončuje činnost v Rusku a Bělorusku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Avast oznámil, že ukončuje veškerou činnost v Rusku a Bělorusku. Firma nebude dále v těchto zemích podporovat své produkty a ukončí i marketingovou činnost. Na Ukrajině pokračuje v nabídce služeb. Rusko, Bělorusko a Ukrajina měly dohromady podíl na tržbách Avastu loni 1,5 %. Vzhledem k blížící se fúzi s NortonLifeLock je zpráva neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.