ČEZ nakupoval plyn a elektřinu od Gazpromu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Hospodářské noviny dnes píší o kontraktech ČEZu s ruskou společností Gazprom. Jedná se o nákupy elektřiny a plynu, jejíchž hodnota byla ke konci minulého roku okolo 8,1 mld. Kč. V případě, že by Gazprom smlouvy nedodržel, ČEZ by byl nucen nakoupit elektřinu a plyn na trhu za výrazně vyšší ceny. Jedná se o běžné obchodní styky a doposud Gazprom své závazky plní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.