Ani u Ferrari spotřeba není nejdůležitější parametr

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Ani u Ferrari spotřeba není nejdůležitější parametr
#Trendy#Fondy

Výběr a porovnání pasivních fondů a fondů s aktivní správou je někdy jako porovnávat auto střední třídy a luxusní sportovní vůz. U každého chceme něco jiného.

Klíčovou charakteristikou u výběru průměrného vozu je spotřeba paliva. U pasivního fondu to jsou poplatky. Důvodem je, že samotný výběr pasivně řízeného fondu je v mnoha ohledech jednodušší. Nezajímají nás přesné specifikace fondu, ale spíše to, aby splňoval určitý standard a dodával požadovaný výsledek. Klíčovou vlastností je co nejlevněji kopírovat zvolený trh reprezentovaný akciovým indexem, protože pasivní investování stojí na očekávání, že akciový trh nám dlouhodobě přinese reálné zhodnocení investic. Fakticky konečný výkon nezajišťuje fond a jeho portfolio manažer, ale vývoj akciového trhu jako celku. Pak i případné poplatky hrají důležitou roli.

Naopak volba aktivně spravovaného fondu by podobně jako u sportovního vozu měla být spojena s hlubším zkoumáním všech podmínek. Průměrná spotřeba na 100 kilometrů či výše poplatku není sama o sobě rozhodující. Důležité ale je, zda tyto parametry korespondují s požadovaným výkonem. Jinými slovy, dopředu vím, že je to dražší, ale mělo by mě zajímat, jestli za svoje peníze dostanu, co opravdu hledám.

U aktivně řízeného fondu je to strategie a styl investování, jaké má portfolio manažer limity pro svoji diskreci a také jaké má dlouhodobé výsledky. To vše, a nejen vývoj samotného trhu, i když ten je samozřejmě velmi důležitý, určuje konečný výkon aktivně spravovaného fondu.

Význam aktivní správy narůstá právě ve složitých a turbulentních časech. Pokud široké akciové indexy propadnou o 10-20 %, tak jiný výsledek nemůžu čekat ani u pasivního fondu, bez ohledu na to, jestli poplatky jsou o 0,1 % vyšší či nižší. Ovšem fond s aktivní správnou může i v takovém roce přinést kladné zhodnocení.

Jako etalon nejvyšší kvality může sloužit Warren Buffet s jeho Berkshire Hathaway. Za posledních 30 let skončil index S&P500 celkem 8 x ve ztrátě. Ovšem 5 z těchto 8 ztrátových let bylo pro Buffeta naopak ziskových. Například vloni americký akciový trh ztratil téměř 20 %, ale Berkshire Hathaway naopak skončilo v plusu 4 %. V průměru má Buffet lepší výkonnost než trh ve dvou ze tří let, ale svůj dlouhodobý velký náskok získal právě v těch těžkých situacích. Naopak často relativně výrazně nevynikal v letech, kdy trh rostl hladce o 10-15 procent ročně. V souhrnu tedy být průměrný v dobrých časech a výjimečný v těžkých časech vede k tomu, proč má Buffet za 30 let o polovinu vyšší výkonnost než akciový trh.

Příjemným bonusem pak může být, když se portfolio manažer vyzná nejen ve výběru akcií, ale i výběru auta, jako třeba Michal Semotan.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.