CSG: Vista posunula valnou hromadu, stále preferuje CSG

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Vista Outdoor, jejíž divizi munice pro ruční zbraně má koupit CSG, uvedla, že i nadále preferuje nabídku CSG

Společnost Vista Outdoor, jejíž divizi munice pro ruční zbraně má koupit CSG, uvedla, že i nadále preferuje nabídku CSG ve srovnání s konkurenční nabídkou fondu MNC. Ten vyzvala, aby zvýšil svoji poslední nabídku, aby byla dostatečně konkurenční vůči nabídce od CSG. Zároveň Vista odložila valnou hromadu, na níž se bude hlasovat o prodeji zmíněné divize do rukou CSG, na 14. 6. Vista zároveň vyjádřila přesvědčení, že americká komise pro zahraniční investice CFIUS dá svůj souhlas transakci s CSG.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.