Rohlik Group zvýšil tržby o 33 % r/r, letos se zaměří na ziskovost

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Skupina Rohlik Group podle webu hn.cz oznámila za loňský rok tržby 574 mil. EUR (13,5 mld. Kč), což znamená nárůst o 33 % oproti roku 2021. Společnost v oznámení neuvedla čistý zisk, avšak zmínila, že navzdory zisku v ČR a v Maďarsku je v celkové provozní ztrátě, neboť mohutně investuje do expanze na další trhy a do automatizace skladových procesů. Podle zakladatele Tomáš Čupra vydělá česká část firmy střední desítky milionů EUR. Rohlik Group spustil loni rozvážku potravin ve Frankfurtu a Bukurešti a letos jej čeká Milán a Madrid. Hospodaření společnosti se pravděpodobně dotkla vysoká inflace a dopady války na Ukrajině, když se Rohlik Group začal ve druhé polovině loňského roku zaměřovat na ziskovost. Ta je i hlavním cílem pro letošní rok. I tak chce firma zopakovat růst tržeb o 33 % a dostat se na souhrnné tržby 0,75 mld. EUR. Společnost také získala nový úvěr od konsorcia ČS, J&T Banky a BNP Paribas. Rohlik Group loni obsloužil 1,5 mil. zákazníků a vyřídil 11 mil. objednávek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.