ČEZ: Ústavně-právní výbor opět odložil projednávání zákona o přeměnách obchodních společností

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny již počtvrté přerušil projednávání zákona o přeměnách obchodních společností. Podle zpravodaje zákona Karla Haase jsou potřeba další konzultace se členy vlády. Návrh zákona obsahuje mimo jiné sporný bod, který snižuje potřebný počet hlasů pro schválení nerovnoměrného rozdělení společnosti, což by státu umožnilo získat vybraná aktiva ČEZu i přes odpor menšinových akcionářů. Vzhledem k nastavení obdobné legislativy v ostatních zemích EU, kde je nerovnoměrné rozdělení společnosti buď přímo zakázáno nebo je potřebný počet hlasů pro schválení obdobný jako u vytěsnění minoritních akcionářů (minimálně 90 % všech akcionářů), nepředpokládáme, že by jakákoliv úprava mimo tyto limity byla průchozí.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.