ČEZ: Daniel Beneš se setkal s premiérem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Generální ředitel společnosti Daniel Beneš se včera setkal s premiérem Petrem Fialou. Premiér prostřednictvím Twitteru uvedl, že tématem byly kroky ke snížení aktuálních vysokých cen elektřiny a chystaná transformace společnosti s cílem získat větší státní kontrolu nad energetickými zdroji. Schůzka potvrzuje, že přípravy na případné rozdělení společnosti a odkup výrobní části ze strany státu nadále pokračují.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.