Moneta zítra zveřejní výsledky za 3Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 



Moneta: Neutrální. Doporučení: Koupit. Cílová cena: 102 Kč

Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za 3Q 2018. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 1 164 mil. Kč včetně dříve oznámeného mimořádného výnosu z prodeje nesplácených úvěrů ve výši 360 mil. Kč (před zdaněním). Očekáváme úrokové výnosy na podobné úrovni jako před rokem, když výrazný růst úvěrového portfolia (oček. +12 % r/r) by měl již kompenzovat pokračující pokles čisté úrokové marže. Také výnosy z poplatků by se již měly stabilizovat. Očekávaný 11% růst celkových provozních výnosů je pak ovlivněn zaúčtováním zisku 300 mil. Kč z prodeje nesplácených úvěrů v položce „ostatní provozní výnosy“. Dalších 60 mil. Kč by pak mělo být zaúčtováno v rámci rizikových nákladů. Provozní náklady očekáváme meziročně nižší o 2 %. Pokračující pozitivní vývoj ekonomiky a rekordně nízká nezaměstnanost by měly nadále přispívat k nízké úrovni rizikových nákladů, které očekáváme ve 3Q na úrovni 58 b.b., respektive po očištění o mimořádný výnos z prodeje úvěrů (60 mil. Kč) na úrovni 78 b.b.

Pokud čísla budou v souladu s naší projekcí, bude společnost na dobré cestě ke splnění svého celoročního výhledu, který počítá s čistým ziskem minimálně 4 mld. Kč. Investory budou v rámci prezentace a následného konferenčního hovoru nejvíce zajímat případné informace k plánované akvizici Air Bank a Home Creditu, nicméně nepředpokládáme, že by v této fázi management oznámil něco nového. Solidní výsledky by mohly opět investorům připomenout silný fundament banky a přilákat nákupní objednávky.

 

v mil. Kče 3Q183Q17r/r
Čisté úrokové výnosy1 8021 8040%
Poplatky a provize4754740%
Ostatní provozní výnosy456174162%
Provozní výnosy2 7332 45211%
Provozní náklady-1 136-1 157-2%
Provozní zisk1 5971 29523%
Opravné položky-195-14039%
Čistý zisk1 16492426%

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.