Rok 2017 byl historicky nejlepším rokem, hlásí J&T BANKA

2-minutové čtení

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank v České republice, uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 143,00 miliard korun (meziročně +7,4 %). Čistý zisk za dané období činil 2,2 miliardy korun, což je oproti roku 2016 více než dvojnásobný nárůst (za rok 2016 činil zisk 0,95 miliardy korun). Úspěšný rok potvrzují nejen výborné finanční výsledky, ale také několik ocenění, které v roce 2017 získaly jak její služby a produkty, tak obhájené prvenství a titul Privátní banka roku.

K výraznému meziročnímu nárůstu čistého zisku přispěl zejména růst čistého zisku z obchodování, který dosáhl výše 0,43 miliard korun (meziročně +0,38 mld. Kč). Banka je dlouhodobým tvůrcem trhu pro akcie na pražské burze, a již sedmým rokem i aktivním tvůrcem trhu pro aktuálně více než tři desítky dluhopisových emisí na pražské i bratislavské burze.

V roce 2017 banka na burzy uvedla celkem sedm emisí dluhopisů v celkovém objemu 15,95 miliardy Kč. Celkový objem emisí za loňský rok dosáhl úrovně 18,3 miliardy Kč, kde byly umístěny i emise z roku 2016. Mezi novými emitenty, pro které banka zajišťovala vydání dluhopisů, byly například Sazka Group a její pětileté dluhopisy v celkové nominální hodnotě 200 milionů euro nebo společnost Emma Gamma se svými pětiletými dluhopisy v celkové nominální hodnotě 120 milionů euro.

Rok 2017 byl historicky nejlepším i z pohledu klientských investic. Objem majetku v podílových fondech J&T vzrostl o 6,63 miliardy korun na 22,1 miliardy korun (+43,0 %). Největší zájem byl o fond J&T MONEY, který byl opakovaně v letech 2013, 2015 a 2016 vyhodnocen jako nejlepší v kategorii smíšených fondů soutěže Fincentrum & Forbes. Zvýšený zájem byl také o fond J&T BOND, který ve stejné soutěži zvítězil nejen jako nejlepší smíšený fond, ale i jako Investice roku 2017.

Banka dlouhodobě staví na individuálním přístupu, flexibilitě a rychlosti. Tento přístup podpořil úspěšný vývoj v úvěrových obchodech. Banka tak v loňském roce profinancovala nové projekty v celkovém objemu 14,807 miliard korun.

„V letošním roce je pro banku hlavním úkolem zajištění dostatku investičních příležitostí. Jako banka jsme připraveni profinancovat až 24 miliard korun nových projektů. Vnímáme přetrvávající poptávku po nových investičních možnostech a naším úkolem je pro naše klienty takové nalézt a realizovat je,“ doplňuje k výsledkům Štěpán Ašer, Generální ředitel J&T Banky.

Vlastní kapitál banky na konci roku 2017 činil 19,48 miliardy korun. Dostatečná kapitálová vybavenost umožňuje bance i v dalších letech růst a rozvoj. Kapitálová přiměřenost dosáhla ke konci roku úrovně 15,98 %.