Gevorkyan: EBITDA v r. 2023 pod plánem, ale firma letos čeká akceleraci

1-minutové čtení
J&T specialista


Výrobce metalurgických produktů Gevorkyan, jehož akcie se od prosince obchodují na trhu Prime pražské burzy, včera oznámil za r. 2023 předběžné tržby 76,54 mil. EUR

Výrobce metalurgických produktů Gevorkyan, jehož akcie se od prosince obchodují na trhu Prime pražské burzy, včera oznámil za r. 2023 předběžné tržby 76,54 mil. EUR (+30,5 % r/r) a zisk EBITDA 20,83 mil. EUR (+15,7 % r/r). Společnost uvedla, že zatímco tržby zhruba o 1 % překonaly plán, zisk EBITDA byl naopak zhruba o 7 % slabší, než na jaký management cílil. Důvody zatím v předběžné zprávě neuvedla. Čistý zisk dosáhl 4,08 mil. EUR a stoupl meziročně podobným tempem jako zisk EBITDA (+15,3 %). Na letošní rok firma plánuje tržby 93,5 mil. EUR, tj. +22 % r/r, a zisk EBITDA 28,1 mil. EUR, což znamená +34,9 % r/r. Marže zisku EBITDA by se tak měla vrátit zhruba na 30 % po loňském poklesu na 27,2 %. Gevorkyan také oznámil upsání emise tzv. zelených dluhopisů s fixním výnosem 7,11 %, splatností 5 let a v celkovém objemu 22,5 mil. EUR. Ty se již začaly obchodovat na pražské burze. Výnos bude užit na financování nových projektů. Výsledky hodnotíme mírně negativně kvůli zaostání zisku EBITDA za plánem společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.