CTP: Nový úvěr 500 mil. EUR a odkup vybraných dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Developer logistických ploch CTP v pátek oznámil získání nového 5letého úvěru ve výši 500 mil. EU


Developer logistických ploch CTP v pátek oznámil získání nového 5letého úvěru ve výši 500 mil. EUR s pevnou úrokovou sazbou 4,7 % p.a. Úvěr byl poskytnut syndikátem bank v čele s ING, SMBC Bank EUR a BNP Paribas a podle CTP poslouží k větší diverzifikaci zdrojů financování. Prostředky z úvěru budou využity mimo jiné na developerské aktivity a odkup stávajících dluhopisů. CTP spustila nabídku na odkup 4 stávajících emisí dluhopisů se splatností v letech 2025 a 2026 a s maximálním rámcem odkupu 500 mil. EUR. Tím se prodlouží celková průměrná splatnost dluhu a firma rovněž díky odkupu dluhopisů pod nominálem zaznamená zisk 21,3 mil. EUR. Na druhou stranu je nový úvěr s úrokem 4,7 % pro firmu dražší než vykupované dluhopisy s nízkými kupóny od 0,5 do 2,1 %. Zprávu proto hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.