Allwyn: Pokračující organický růst podpořený akvizicemi

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn International reportoval výsledky za první tři měsíce tohoto roku. Na konsolidované bázi vzrostly celkové tržby o 80 % r/r na 1 647 mil. EUR a očištěná EBITDA o 28 % na 347 mil. EUR. Za růstem je pokračující organický růst a výrazný dopad konsolidace nových akvizic, konkrétně provozovatele britské loterie Camelot UK a Camelot Lottery Solutions group, která provozuje loterii v Illinois (USA). Na srovnatelné bázi, po očištění o tyto akvizice by byl růst tržeb 17 % a růst EBITDA 43 %. Zadluženost měřená poměrem čistého dluhu k očištěné EBITDA pak ke konci kvartálu dosahovala 1,2x (ke konci roku 2022 byla na úrovni 2,2x). Společnost opět představila velmi silná čísla, což v kombinaci s nízkým zadlužením považujeme za pozitivní zprávu z pohledu obchodovaných dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.