J&T otevřela nové dividendové fondy J&T RENTIER CZK a J&T DIVIDEND CZK

2-minutové čtení

J&T BANKA nabízí nové otevřené podílové fondy J&T RENTIER CZK kombinující dluhopisy a akcie a J&T DIVIDEND CZK se zaměřením na dividendové akcie.


„Potřeby našich klientů se v čase mění. Investoři, jejichž hodnota majetku a znalosti dosáhly určité úrovně, hledají stabilitu. Ceny investičních nástrojů odrážejí stav nabídky a poptávky na trhu a mohou kolísat v důsledku ekonomických i geopolitických událostí, dividenda je naopak interním odrazem hospodaření fondu či společnosti. Dividendové fondy tak přinášejí do portfolií klientů stabilní prvek, který nepodléhá náladám finančních trhů,“ vysvětluje portfolio manažer Martin Kujal, proč se J&T zaměřila na fondy dividendové.

J&T RENTIER nabízí komplexní řešení pro ty, kteří usilují o širší využití možností investičního světa. Portfolio fondu je kombinací defenzivní dluhopisové a dynamické akciové složky. Jak název napovídá, fond se orientuje na pravidelný příjem (rentu), kterou představují kupony z dluhopisů a dividendy z akcií. Fond pravidelně upravuje míru zastoupení akcií a dluhopisů s ohledem na makroekonomický vývoj, monetární a fiskální politiku v daném regionu a jiné významné události.

J&T DIVIDEND je zaměřený pouze na akcie, přináší však unikátní kombinaci domácích a zahraničních titulů doplněných o akcie společností se silným růstovým potenciálem nejen na úrovni tržeb, ale i dividend. „Jedná se o akcie společností, které by neměly chybět v žádném akciovém portfoliu,“ dodává Michal Semotan, portfolio manažer tohoto fondu.

Nové fondy je možné využít pro jednorázové i pravidelné investování. Doporučený investiční horizont činí u obou fondů tři až pět let. Výnosy lze reinvestovat a akumulovat tak majetek, anebo si je nechat pravidelně vyplácet. Výplata probíhá dvakrát ročně.

 

Více podrobností o fondech naleznete na www.jtbank.cz/rentier a www.jtbank.cz/dividend