Kofola: O dividendě rozhodne distanční valná hromada v září

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko oznámilo, že o rozdělení zisku za r. 2021 rozhodne distanční valná hromada, která se bude konat od 5. do 20. 9. Společnost uveřejní návrh rozhodnutí o zisku na začátku tohoto období, tj. 5. 9. Očekáváme, že společnost navrhne stejně jako loni vyplacení dividendy ve výši 13,5 Kč/akcie, což nyní představuje hrubý div. výnos 4,7 %. Tento návrh bude podle nás hladce schválen díky většinovému podílu majoritního akcionáře Aetos. Rozhodným dnem pro možnost hlasovat na valné hromadě bude 29. 8.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.