Kofola: Finanční ředitel vidí možnost zúžení výhledu na EBITDA do horní části

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Finanční ředitel Kofoly Martin Pisklák uvedl na pátečním konferenčním hovoru, že 1. čtvrtletí se pro firmu vyvíjelo uspokojivě a že reakce spotřebitelů na 20% zvýšení cen na začátku roku nebyla tak negativní, jak management čekal. Zároveň se podle Piskláka ceny některých vstupů vyvíjejí poměrně příznivě. Z toho důvodu je možné, že management po výsledcích za 1Q23 zúží výhled na zisk EBITDA do horní části. Výhled nyní počítá s vytvořením zisku EBITDA 1,1 – 1,25 mld. Kč za letošní rok. Finanční ředitel nechtěl komentovat spekulace médií o zájmu Kofoly o skupinu Pivovary CZ Group. Kofola si chce udržet poměr čistý dluh / EBITDA pod 3 (loni 2,97), a případné akvizice by tak proběhly buď spoluprací s dalším investorem (joint venture) nebo navýšením vlastního kapitálu. Vyznění konf. hovoru hodnotíme mírně pozitivně díky vyjádření o poměrně příznivém vývoji na straně výnosů i nákladů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.