Investoři do bitcoinu čekají na svou chvíli

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Tereza JalůvkováInvestoři do bitcoinu čekají na svou chvíli
#Trendy

Od poloviny června opět přitáhlo dění kolem bitcoinu pozornost investorů na kryptoměny. Samotný bitcoin za měsíc a půl posílil o 20 %, akcie kryptoměnové burzy Coinbase vyletěly přibližně o 50 %. A GBTC, které investoři často používají jako alternativu k přímému vlastnictví bitcoinu, přidalo 20 %.


Kryptoměny se potýkají s řadou problémů, těmi nejzávažnějšími jsou nedostatečná regulace a z toho vyplývající podvody, které v listopadu vyústily v krach třetí největší kryptoměnové burzy FTX. Bitcoin, nejhodnotnější kryptoměna, se tehdy dostal na svá dvouletá minima. Důvěra v kryptoměny značně klesla, a i když nízké ceny přilákaly kupce, k většímu oživení došlo až na přelomu zimy a jara, kdy se investoři uchylovali k nákupu kryptoměn jako alternativě k bankovnímu sektoru. Strach z globální bankovní krize tehdy vyvolal krach několika regionálních bank v USA a Credit Suisse ve Švýcarsku.

Zájem o krypto nicméně následně opět začal uvadat. Když se bitcoin po dosažení úrovně 30 000 USD opět začal v polovině června nebezpečně blížit hladině 25 000 USD, přišla zpráva, že BlackRock, největší správce aktiv na světě, podal žádost u americké Komise pro cenné papíry a burzy SEC prostřednictvím Nasdaqu na spuštění spotového ETF na bitcoin. Někteří analytici očekávali, že podání společnosti BlackRock vyřeší obavy SEC tím, že vytvoří „dohodu o sdílení dohledu“ s burzou Nasdaq, která by kotovala ETF. Dohled by mohl dramaticky snížit podvody a manipulaci s trhem.

Následně několik tradičních a krypto správců aktiv, včetně společností Fidelity Investments, Ark Investment Management vedený Cathie Woodovou, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management a Valkyrie, reaktivovalo nebo změnilo své žádosti o spotové bitcoinové ETF, aby neztratili konkurenční výhodu.

Nicméně Nasdaq a Cboe obdržely od SECu oznámení, že žádosti jsou nedostatečné a postrádají komplexnost a jasnost. Především nedostačující jsou informace o specifikách společně sdíleného dohledu.

BlackRock znovu předložil svoji žádost prostřednictvím Nasdaq v pondělí 3. 7., žádost zahrnuje nové podrobnosti o spuštění burzovně obchodovaného fondu krytého bitcoiny. Nasdaq, kde bude kotován bitcoinový ETF společnosti BlackRock, jmenoval Coinbase Global Inc. jako svého partnera pro dohodu o sdílení dohledu, o které někteří účastníci na trhu spekulovali jako o potenciálním klíči k získání souhlasu americké Komise pro cenné papíry a burzy.

Nasdaq počítá s tím, že obdrží tržní data pro objednávky a obchody od společnosti Coinbase, které využije při dohledu nad obchodováním s BlackRock bitcoin ETF. Také Cboe Options Exchange v pátek odpoledne znovu podala žádosti pro několik dalších firem, které se snažily spustit spotové bitcoinové ETF, jako jsou Fidelity, WisdomTree, VanEck a Invesco. I tyto žádosti uvádějí Coinbase jako partnera burzy pro sdílení dohledu.

Vyhlídky jsou však stále nejisté. Pokusů o uvedení spotového ETF na krypto bylo učiněno již více než třicet, americká SEC prozatím však zamítla každou žádost. Nicméně BlackRock podal celkově již téměř 600 žádostí o ETF a pouze jedna byla zamítnuta. BlackRock je známý tím, že historicky spolupracuje s regulátory a nepustil by se do procesu, pokud by věděl, že vyhlídky na úspěšné schválení jsou malé. BlackRock spravuje 33% podíl na celkových aktivech pod ETF.

Na druhou stranu důvodem pro nepřijetí může být právě stanovení jako partnera společnost Coinbase, která aktuálně čelí žalobě od amerického SECu a současně je nedostatečně velkým trhem, neboť přes tuto kryptoburzu probíhá pouze 6 % globálního objemu.

Pokud by však k přijetí došlo, znamenalo by to další raketový růst bitcoinu, neboť obchodování přes spotové ETF by zpřístupnilo investici široké veřejnosti včetně institucionálních investorů.

Výhodou by tak byly nižší náklady oproti ETF na futury bitcoinu, neboť zde jsou náklady na rolování.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.