Makro: Obchodní bilance v březnu opět s rekordním přebytkem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v březnu skončila v rekordním přebytku 39,3 mld. korun (17 mld. v březnu 2023), což je historicky opět nejvyšší měsíční přebytek v zahraničním obchodě. Z hlediska dynamiky výsledky negativně ovlivnily kalendářní vlivy. V březnu objem exportů klesl o 3 % r/r, ale importy byly nižší o 9 % r/r. Vývoz aut meziročně stagnoval, ale objemově (117 mld. Kč) šlo o jeden z nejlepších měsíců v historii. Pokles importu (-9 % r/r) šel plošně přes všechny segmenty, což odráželo i utlumenější stav domácí poptávky a vedlo k výraznému nárůstu přebytku v zahraničním obchodě.

Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 160 mld. korun (+124 mld. v 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.