Makro: ČNB může poprvé snížit úrokové sazby

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ve čtvrtek 21. prosince se opět sejde bankovní rada České národní banky (ČNB) a bude řešit otázku nastavení měnové politiky. Spolu s většinou trhu očekáváme první snížení sazeb o 25 bazických bodů na 6,75 %. Pokračuje zpomalování inflace a současně centrální bankéři naznačili, že řada inflačních rizik se nenaplnila či odeznívá. Vedle samotného rozhodnutí bude důležitý i výhled pro příští rok. Očekáváme, že v příštím roce bude ČNB snižovat sazby opatrně a pozvolna. Peněžní trh zaceňuje prudké snižování úrokových sazeb ČNB kumulativně o více jak 350 bodů k úrovní 3,25 % do konce příštího roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.