TMR: Prudký růst tržeb a zisku EBITDA v r. 2022/23 překonal cíl managementu

2-minutové čtení
J&T specialista


Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) oznámila výsledky hospodaření za účetní rok 2022/23, který skončil v říjnu minulého roku.

Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) oznámila výsledky hospodaření za účetní rok 2022/23, který skončil v říjnu minulého roku. Tržby za účetní rok vyskočily o 43 % r/r na 188,4 mil. EUR, kde hlavním tahounem bylo plné zotavení turistického ruchu během loňské zimy po předchozí sezóně utlumené opatřeními proti Covid-19. Rostla jak návštěvnost horských středisek i zábavních parků (celkový počet návštěvníků +15,5 % r/r), tak ceny poskytovaných služeb jako např. průměrná cena za pokoj (+4,7 % r/r). Další růst byl generován akvizicí aquaparku Bešeňová na jaře 2022. Vzhledem k fixní povaze některých nákladů umožnil skok v tržbách i výrazný nárůst marže zisku EBITDA, která se meziročně zvýšila z 25,5 na 31,5 %. Marže tak dorovnala poslední předcovidovou úroveň 31,6 % ve fisk. roce 2019/20. Zisk EBITDA proto rostl ještě rychleji než tržby, a to o 76 % r/r na 59,4 mil. EUR. Tržby a zisk EBITDA se svojí absolutní úrovní dostaly již vysoko nad poslední předcovidovou sezónu. Společnost uvedla, že výsledky překonaly vlastní finanční plán managementu o 5 % na tržbách a o 21 % na zisku EBITDA. Markantní zlepšení na provozní úrovni firmě umožnilo téměř odmazat čistou ztrátu, která se meziročně snížila z -11,9 mil. EUR na -0,5 mil. EUR. Díky nárůstu zisku EBITDA kleslo relativní zadlužení dluh/EBITDA téměř na polovinu, a to z 11,5 na 6,4. Firma reportovala mírně kladné čisté cash flow, tedy provozní cash flow nyní pokrývá investice i platby úroků z dluhu a jeho splátky. Management společnosti uvedl, že cílem v probíhajícím účetním období je nadále zlepšit výsledky díky nedávno provedeným investicím, např. do nových lanovek v Tatrách nebo výstavby hotelu Jasná Central Resort Hotel. Reportované výsledky hodnotíme pozitivně především díky prudkému zlepšení zisku EBITDA, který se odrazil ve snížení relativního zadlužení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.