Moneta: Informace z konferenčního hovoru

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta pořádala konferenční hovor ke zveřejněným výsledkům hospodaření. Hlavní body byly:

  • Banka se v 1Q opět začala soustředit na růst úvěrového portfolia, což vedlo k mezikvartálnímu nárůstu o 1,4 %.
  • Na konci 2Q management očekává, že náklady na financování budou o 30 b.b. nižší než ke konci 1Q. Banka již oznámila snížení úrokových sazeb u spořících produktů o 50 b.b. od 2. května.
  • Vývoj na trhu depozit není takový, jak původně management očekával, především z pohledu nabídky velmi vysokých úrokových sazeb ze strany menších bank. Po oznámeném snížení depozitních sazeb tak může dojít k nějakému odlivu vkladů.
  • Rizikové náklady byly ovlivněny jedním individuálním případem ze sektoru prodeje ojetých aut ke konci minulého roku, nicméně podíl nesplácených úvěrů stále zůstává poblíž historicky minimálních úrovní.
  • Banka neplánuje v letošním roce žádnou emisi MREL dluhopisů, k další emisi může dojít v příštím roce či v roce 2026.
  • Management v průběhu roku zváží, zda vydá konkrétnější výhled na další vývoj úrokových výnosů.
  • Pokud banka nebude schopna využít přebytečný kapitál na financování dalšího růstu, management ve 3Q může zvážit vyšší výplatu akcionářům.
  • Riziko zavedení bankovní daně v České republice je podle generálního ředitele Tomáše Spurného blízko 50 %.

Z našeho pohledu je vyznění konferenčního hovoru neutrální. Management potvrdil velmi ostrý konkurenční boj o klientské vklady, který povede k pomalejšímu než očekávanému poklesu úrokových nákladů, na druhou stranu pozitivní vývoj neúrokových výnosů a provozních nákladů by mohl i nadále vydržet.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.