O2 CR: Postřehy z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialistaO2 CR včera pořádala konferenční hovor u příležitosti zveřejnění čísel za 3Q18. Na něm mimo jiné management společnosti uvedl, že:   1)      Letošní úroveň účetních investic by se měla blížit svému vrcholu v rámci cyklu 2)      Pro rok 2018 bude poměr investic k tržbám přesahovat 10 % (12% za 9M2018) 3)      Rok 2019 bude z pohledu investic potenciálně zatížen plánovanou aukcí nových kmitočtů pro 5G 4)      Management vnímá současnou finanční pozici jako komfortní vzhledem k fundamentu (solidní provozní marže) a nízké zadluženosti (čistý dluh k EBITDA 9M18 = 0,8x) 5)      Případné dodatečné zadlužení (v rámci udržitelnosti) by firma vnímala jako bezproblémové 6)      Velikost trhu pro srovnatelný produkt IPTV (O2TV) vnímá jako velký a ještě zdaleka nevyčerpaný   Celkově hodnotíme informace, které zazněly na konferenčním hovoru, jako neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.