PMČR: Postřehy z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR včera pořádal konferenční hovor k výsledkům za 1H18. Dle očekávání se dotazy investorů soustředily především na nový produkt IQOS resp. HEETS. Nicméně zde musíme podotknout, že investoři nedostali přímé odpovědi, které dále prohlubují míru nejistoty ohledně nového produktu. Nadále budeme používat v našich odhadech marži z tržeb zhruba kolem 8-10 %. Nejisté bude rovněž, jak se PMČR postaví k zavedení zdanění pro HEETS od příštího roku, tedy jestli bude část zdanění absorbovat do marží či nikoliv z důvodu podpory nového produktu. V případě zásahu do marží není jisté, která část skupiny (dodavatel či PMČR) bude případně absorpcí zatížena. Nadále jsme neutrální v případě získávání tržního podílu nových produktů. Důvodem je, že sice dochází k částečné kanibalizaci vlastních tržeb za nižší marži, ale současně dochází zřejmě i k získávání tržního podílu na úkor konkurence. Zde nadále odhadujeme poměr 50:50. Více a podrobnější informace ukáží zřejmě až další období. Celkově hodnotíme získané informace neutrálně. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.