Gevorkyan: Tržby za 1Q nad plánem firmy, výhled potvrzen

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  



Výrobce produktů z práškové metalurgie Gevorkyan oznámil za 1Q24 tržby 24,2 mil. EUR


Výrobce produktů z práškové metalurgie Gevorkyan oznámil za 1Q24 tržby 24,2 mil. EUR, což byla o 30,5 % vyšší úroveň než před rokem a rovněž výsledek nad plánem firmy. Ten činil pro 1Q pouze 18,7 mil. EUR. Zisk před odpisy EBITDA rostl o něco pomaleji, a sice o 23,5 % r/r na 5,9 mil. EUR, ale i tak se marže EBITDA udržela nad 30 % (konkrétně 30,1 %) a rovněž byla nad plánem managementu. Management uvedl, že tržby i ziskovost nyní podporuje automatizace provozu, která byla provedena v závěru minulého roku. Výsledky za 1Q podle vedení firmy podporují dosažení celoročního výhledu na tržby 93,5 mil. EUR a zisk EBITDA 28 mil. EUR. Z letošního výhledu tržeb je již 92 % pokryto dlouhodobými zakázkami. Zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.