J&T Finance Group: Výrazný růst provozního zisku v 1H23

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. J&T Finance Group, jejíž dluhopisy se obchodují na pražské burze, dosáhla v první polovině tohoto roku provozní zisk 198 mil. EUR,

J&T Finance Group, jejíž dluhopisy se obchodují na pražské burze, dosáhla v první polovině tohoto roku provozní zisk 198 mil. EUR, což představuje meziroční nárůst o 138 %. K růstu čistých úrokových výnosů (+26 % r/r na 258 mil. EUR) přispěly vyšší sazby i nárůst úročených aktiv. Výnosy z poplatků byly meziročně vyšší o 22 % (78 mil. EUR) a výrazný nárůst zaznamenaly také čistý výsledek z obchodování a ostatní provozní výnosy. Čistý zisk dosáhl 146 mil. EUR, více jak trojnásobek oproti první polovině roku 2022. Celková bilanční suma byla ke konci pololetí na úrovni 16,1 mld. EUR (+10 % r/r), z toho vlastní kapitál činil 2,1 mld. EUR. Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 17,75 % (16,66 % ke konci roku 2022), výrazně nad úrovní požadovanou regulací (14,53 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.