Komerční banka: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka včera pořádala konferenční hovor k výsledkům za 2Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • Mezikvartální růst úrokových výnosů by měl pokračovat i v následujících kvartálech. Za celý rok management očekává pokles čisté úrokové marže o 30-35 b.b. V příštím roce by pak měla být marže stabilní a vývoj úrokových výnosů by měl být tažen především růstem objemů úvěrů a vkladů.
  • Rozpouštění opravných položek by mělo pokračovat i v druhé polovině roku a je součástí celoročního výhledu (rizikové náklady v rozmezí 0-10 b.b.).
  • Oživení prodejů hypoték nadále pokračuje i v posledních dvou měsících a podle počtu žádostí o hypotéky by měl růst pokračovat. Za celou první polovinu roku jsou prodeje hypoték KB stále meziročně o 40 % nižší, nicméně celý trh byl níže o 60 %.
  • Plánované zvýšení korporátní daně o 2 p. b. bude mít podle odhadu managementu dopad ve výši 400 mil. Kč.

Z našeho pohledu v rámci konferenčního hovoru již nezazněly žádné významnější nové informace. Pozitivně bereme pokračující oživení úvěrové aktivity a potvrzení stabilizace dosavadního propadu úrokových výnosů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.