Primoco: Memorandum o budoucí spolupráci s Airbus Defense and Space

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámil, že podepsal memorandum o porozumění se společností Airbus Defense and Space a její dceřinou firmou Airbus DS Airborne Solutions. Cílem memoranda je spojit odborné znalosti stran v oblasti bezpilotních systémů a připravit podmínky pro spolupráci. Airbus Defense and Space je globálně významná společnost v oblasti letectví a spolupráce s ní může podle nás v budoucnu otevřít i nové prodejní kanály pro letadla Primoca. Zprávu proto hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.