Primoco: Memorandum o budoucí spolupráci s Airbus Defense and Space

1-minutové čtení
J&T specialistaVýrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámil, že podepsal memorandum o porozumění se společností Airbus Defense and Space a její dceřinou firmou Airbus DS Airborne Solutions. Cílem memoranda je spojit odborné znalosti stran v oblasti bezpilotních systémů a připravit podmínky pro spolupráci. Airbus Defense and Space je globálně významná společnost v oblasti letectví a spolupráce s ní může podle nás v budoucnu otevřít i nové prodejní kanály pro letadla Primoca. Zprávu proto hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.