CTP: Konverzní poměr pro akciovou mezitímní dividendu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Logistický developer CTP oznámil poměr pro výplatu akciové mezitímní dividendy. Akcionáři mají nárok na 1 novou akcii za každých 50,53 akcií, které drželi k rozhodnému dni. Tento poměr je stejný jako podíl mezi průměrnou cenou akcie za stanovené sledovací období a hotovostní mezitímní dividendou 0,25 EUR. Podle CTP si držitelé 79 % akciového kapitálu zvolili hotovostní dividendu, zatímco 21 % chtělo akciovou dividendu. Výplatní den pro oba typy dividend je 4. 9.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.