Colt CZ: Poslanecká sněmovna schválila minimum 2 % HDP na obranu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v pátek schválila návrh zákona, podle něhož musí stát vydávat na obranu minimálně 2 % HDP. Zákon se bude prvně vztahovat na rozpočet roku 2024. Ten původně počítal s výdaji na obranu 130 mld. Kč, ale nový zákon je zvýší o cca o 21,5 mld, tj. 17 % meziročně. Navýšení výdajů má podle nás směřovat především do nákupů těžkých zbraní, nicméně vyšší rozpočet by měl dlouhodobě financovat i větší počet vojáků a aktivních záloh, což je pozitivní pro nákupy ručních zbraní. Schválení zákona Poslaneckou sněmovnou se podle nás již očekávalo a jsme názoru, že zákon získá hladce i souhlas Senátu a prezidenta. Zprávu proto považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.