Liberty One Methanol splnila kovenant, KKCG přislíbila nový kapitál

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost Liberty One Methanol vykázala za r. 2019 čistou ztrátu 8,8 mil. USD po ztrátě 9,4 mil. USD v předchozím roce.


Společnost Liberty One Methanol vykázala za r. 2019 čistou ztrátu 8,8 mil. USD po ztrátě 9,4 mil. USD v předchozím roce. Ztráta je dána situací, kdy společnost teprve staví svůj výrobní závod v americké Západní Virginii a nerealizuje žádné tržby. Společnost ke konci roku 2019 vykázala poměr upraveného vlastního kapitálu k dluhu ve výši 1,17:1, čímž splnila minimum 1:1 předepsané kovenanty. Management ve výroční zprávě za r. 2019 uvedl, že podle finančních projekcí společnost může potřebovat dodatečný kapitál, aby mohla financovat investice a plnila finanční kovenanty i další rok. Mateřská společnost KKCG AG jí tento kapitál přislíbila.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.