Makro: Státní rozpočet na konci února se schodkem 102 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialistaStátní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci února v rekordním deficitu 102 mld. korun (-120 mld. v únoru 2023), což je sice zlepšení vůči předchozímu roku o 17 mld., ale stále jde o historický druhý nejhlubší deficit. Na příjmové straně pokračoval rychlý růst příjmů (11 % r/r), na výdajové straně bylo tempo nárůstu čtvrtinové (2,5 %). Růst výdajů ztlumil konsolidační balíček a další úsporu přineslo omezení dotací na drahé energie. Pokud bude pokračovat tato příznivá kombinace v podobě vyššího růstu příjmů a utlumeného vývoje výdaje, tak se může naplnit plán vlády hospodařit s deficitem 252 mld. korun, i přes hlubší schodek na začátku roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.