Management CPI Property Group (CPI PG) dnes vydal vyjádření k dopadům druhé vlny Covid-19 na společnost

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Přestože zatím nelze přesně odhadnout dopad nových restrikcí na hospodaření společnosti, komentáře managementu považujeme za pozitivní. Podmínky kompenzací ze strany vlády ČR jsou tentokrát příznivější než při jarním nouzovém stavu. Bude samozřejmě výrazně záležet na tom, jak dlouho omezení potrvají, zda nebudou dále zpřísněna a zda se dotknou i období Vánoc, které je důležité z pohledu tržeb nájemníků.

Vyjádření CPI PG

Současná druhá vlna Covid-19 a s ní spojená omezení přirozeně opět nejvíce dopadají na maloobchodní a hotelové plochy. Pro orientaci uvádíme, že maloobchodní plochy vytvořily loni 39 % hrubého zisku a hotely 12 % hrubého zisku společnosti. Proto vybíráme hlavní body z vyjádření firmy k těmto dvěma segmentům:

  • Po uzavření většiny obchodů českou vládou 21. 10. 2020 zůstaly otevřené obchody se základním zbožím. Ty tvoří zhruba 42 % retailových ploch CPI PG v ČR, tedy 58 % je nyní uzavřených. Avšak vzhledem k tomu, že z celého portfolia CPI PG (v ČR i jinde) zůstávají bez omezení kanceláře, rezidenční nemovitosti a další plochy a že část retailových ploch je nadále otevřená, zůstává otevřeno asi 85 % ploch společnosti.
  • Vláda ČR podle CPI PG vyplatí uzavřeným obchodům kompenzaci za současné uzavření ve výši 1,5 násobku měsíčního nájmu. Novinkou je, že na rozdíl od jarních kompenzací není podmínkou sleva z nájmu ze strany majitele nemovitosti. Připomínáme, že podmínkou na při jarních kompenzacích bylo, aby majitel nemovitosti poskytl 50% slevu. Poté vláda zaplatila 30 % a nájemník 20 % nájmu. Tyto podmínky již neplatí.
  • Jako indikaci pro možný dopad současné situace na výběr nájmů uvádí CPI PG výsledky z 2. a 3. čtvrtletí. CPI PG uvedla, že za nejpostiženější 2. kvartál vybrala v maloobchodu 76 % fakturovaných nájmů, v kancelářích 97 % a v bytech 99 % fakturovaných nájmů. Za celou skupinu to tak bylo 89 %. Ve 3. kvartále se toto číslo výrazně zlepšilo na 95 %.
  • Společnost také zmínila, že dle zkušenosti z léta spotřebitelé reagují rychle na uvolnění restrikcí: počet návštěv shopping center sice zůstal nižší, ale tržby obchodníků už byly na loňských úrovních, tj. zvýšila se průměrná útrata na jednu návštěvu.
  • Provozovatelům hotelů bude vláda ČR hradit 100 % mezd zaměstnanců, kteří během nouzového stavu nebudou pracovat. Zlepšením vůči situaci na jaře 2020 je skutečnost, že nyní zůstávají otevřené hranice, což je pozitivní pro služební pobyty v hotelech, které jsou nadále povolené.

CPI PG také zmínila své úspěšné refinancování kratších a střednědobých splatností dluhopisů, které provedla po první vlně Covid-19. V květnu vydala tzv. zelené dluhopisy za 750 mil. EUR a splatila 800 mil. EUR dluhopisů 2022, 2023 a 2024. V září pak vydala hybridní dluhopisy za 525 mil. EUR a za výnos splatila dluhopisy 2022 a hybridní dluhopisy splatné v r. 2023. Tím se jí podařilo výrazně prodloužit průměrnou splatnost dluhu. Nyní má CPI PG přes 500 mil. EUR hotovosti a 510 mil. EUR v nevyužitých revolvingových úvěrech.

Názor

Přestože zatím nelze přesně odhadnout dopad nových restrikcí na hospodaření společnosti, komentáře managementu považujeme za pozitivní. Podmínky kompenzací ze strany vlády ČR jsou tentokrát příznivější než při jarním nouzovém stavu. Bude samozřejmě výrazně záležet na tom, jak dlouho omezení potrvají, zda nebudou dále zpřísněna a zda se dotknou i období Vánoc, které je důležité z pohledu tržeb nájemníků. Z geografického pohledu dodáváme, že mohou přijít restriktivní opatření i v dalších zemích, nicméně CPI PG má drtivou většinu retailových ploch v ČR, tedy dodatečný efekt takových opatření mimo ČR by již nebyl zásadní. CPI PG uvedla, že bude informace pro investory pravidelně aktualizovat.

Po 1. polovině roku měla CPI PG poměr dluhu k hodnotě nemovitostí (LTV) 42,5 %. Tato úroveň je v sektoru běžná a považujeme ji za přiměřenou. Podotýkáme, že toto číslo v sobě již zahrnuje vybrané odpisy hodnoty, které valuátoři provedli na aktivech CPI PG kvůli dopadu Covid-19. Za ještě podstatnější považujeme poměr ICR (Interest Coverage Ratio), který udává, kolikrát je upravený zisk EBITDA vyšší než platba úroků z dluhu. Tento poměr činil v pololetí 5,5, přičemž cílem společnosti je udržovat jej minimálně na úrovni 4. I tento ukazatel považujeme za dostatečné vysoký. Celkově se vzhledem k výše uvedenému domníváme, že CPI PG projde bez potíží i současnými omezeními a bude mít s rezervou dostatečné cash flow na plnění závazků z dluhu.

Vyjádření společnosti je dostupné zde: https://www.cpipg.com/uploads/01fad61bd7b1cf2e13a19ef47b526787c37c18fb.pdf


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.