J&T VENTURES rozdal start-upům první investice v řádu desítek milionů korun

4-minutové čtení

J&T VENTURES, venture kapitálový fond J&T BANKY, po necelém roce své existence rozdal start-upům první investice. Vybranými projekty, které získaly podporu, jsou FetView se svým zdravotnickým softwarem a ICE GATEWAY GmbH s unikátním hardwarovým a softwarovým řešením využívajícím veřejného osvětlení k vytvoření páteřní infrastruktury (IaaS = Infrastructure as a Service) pro koncept Smart City.

FetView, v Praze sídlící start-up se silným zázemím v Německu a zkušeným mezinárodním týmem z oblasti zdravotnictví, vyvinul aplikaci, která své užití nachází především v oblasti gynekologické a prenatální péče. Lékařům i pacientkám nabízí snadný přístup ke všem dokumentům, výsledkům testů, ultrazvukům, měřením plodu včetně vývojového diagramu s možností vše sdílet i s ostatními ošetřujícími lékaři či přáteli pacientky. „FetView je první a jedinečná platforma svého druhu, jedná se o nezávislý on-line software pro zdravotnickou dokumentaci vyšetření s možností vyhodnocovat snímky z ultrazvuku, který umožňuje maximálně sdílet lékařské poznatky z oblasti prenatální péče, vše lze samozřejmě shromažďovat anonymně. Od roku 2013 byl produkt představen na německém, anglickém a českém trhu, kde jej již několik desítek gynekologů a klinik využívá,“ říká David Dostal, ředitel FetView. Aplikace se v budoucnu dá rozšířit i do dalších oblastí medicíny, kde dochází pomocí ultrazvuku a jiných zařízení k nejrůznějším měřením. Ta jsou v současné chvíli závislá na lidském faktoru, který je nejčastější příčinou zkreslených informací. Společnost investuje do R&D v oblasti Digital Image Processing s cílem umožnit automatické měření a vyhodnocování výsledků včetně jejich porovnání s historickými daty a již známými fakty. Dojde tak k přesnějším vyhodnocením, o která se lékaři mohou ve své praxi opřít. V neposlední řadě FetView procesuje velké množství dat, která mohou být přínosem pro vědecké účely.

ICE GATEWAY GmbH je technologická společnost se sídlem v Berlíně, která přináší ucelené technologické řešení pro oblast Smart City. Na základě dlouhodobých zkušeností z oblasti IT, telekomunikací a veřejného osvětlení bylo vyvinuto unikátní hardwarové a softwarové řešení, které se instaluje jako součást pouličního osvětlení. Městům a průmyslovým podnikům přináší chytrá řešení v oblastech osvětlení, dopravy, bezpečnosti a řadě dalších. Produkt vytváří softwarovou platformu, na jejímž základě lze využít veškeré softwarové aplikace pro koncept Smart City. V neposlední řadě ICE Gateway svým řešením vede k podstatným energetickým úsporám a vytváří nové zdroje příjmů pro města. „Aplikaci lze snadno a bez problémů instalovat na již existující veřejné osvětlení, které se tak stává instantním přenašečem důležitých informací – aktuální dopravní situace a zpravodajství, alokace volných parkovacích míst, navigace či video služby. ICE GATEWAY je bezproblémově využitelná na všech smart osobních zařízeních (telefony, tablety) a je tak prostředkem komunikace města s veřejností. Navíc jakmile je jednou infrastruktura vytvořena, lze služby libovolně přidávat bez jakýchkoli dodatečných nákladů,“ vypichuje další výhody Ramin Lavae Mokhtari, ředitel společnosti ICE GATEWAY.

Investice z fondu J&T VENTURES v řádech desítek milionů korun budou v obou případech směřovat do rozvoje existujících společností, především pak do expanze v oblasti střední, východní a západní Evropy a USA. „Po necelém roce existence fondu jsme rádi, že jsme z více než 400 projektů, se kterými jsme se za tu dobu setkali, vybrali společnosti, které mají profesionální zázemí, skvělý tým a ověřený, inovativní produkt s velkým potenciálem. I nadále hledáme zajímavé projekty, které potřebují a ocení nejen investiční, ale i smart money podporu. Dokonce zvažujeme otevření druhého venture kapitálového fondu, který by se zaměřoval nejen na již existující zainvestované projekty, jejich rozvoj a kapitálové posílení, ale zejména na zcela nové a inovativní myšlenky, které potřebují kapitál pro svůj rozjezd, tedy řekněme pomohl by zafinancovat zcela první část rozvoje,“ říká Adam Kočík, investiční ředitel J&T VENTURES.

J&T VENTURES

Venture kapitálový fond nabízí nejen finanční prostředky pro růst a rozvoj, ale také pomoc s nastavením obchodní strategie a firemních procesů, podporu expanze na zahraniční trhy a manažerské zkušenosti a kontakty.  S investičním kapitálem 65 milionů korun vyhledává nadějné podnikatelské nápady především z oblasti informačních technologií, vzdělávání, zdravotnictví, finančních technologií a IoE (Internet of Everything), orientuje se především na region střední a východní Evropy. Více informací na https://www.jtbank.cz/info/jt-ventures/