Komerční banka: Projekce výsledků za 3Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Komerční banka (KB) oznámí zítra ráno výsledky hospodaření za třetí kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční pokles o 11 % na 4,1 mld. Kč, který je dán propadem čistých úrokových výnosů a růstem provozních nákladů. 

Čisté úrokové výnosy očekáváme meziročně níže o 11 %, nicméně v mezikvartálním srovnání by již mělo být patrné zastavení klesajícího trendu a postupný obrat. Provozní náklady očekáváme na úrovni 4 mld. Kč (+9 % r/r), přibližně na stejné úrovni jako v předchozím kvartále (po očištění o jednorázové vlivy). Podíl nevýkonných úvěrů by měl zůstat na velmi nízkých úrovních bez výraznějších známek zhoršení. Management zároveň avizoval, že i ve druhém pololetí bude pokračovat rozpouštění dříve vytvořených opravných položek. Z pohledu celého roku bývají historicky ve třetím kvartále rizikové náklady nejvyšší, proto v naší projekci očekáváme čistou tvorbu opravných položek ve výši 200 mil. Kč (rizikové náklady 10 b.b.), zatímco v první polovině roku bylo rozpouštění opravných položek vyšší než tvorba nových.

Investoři budou sledovat především vývoj úrokových výnosů a případné komentáře k výhledu na příští rok. Akcie Komerční banky se od začátku září obchodují s nízkou volatilitou v relativně úzkém pásmu 665–700 Kč a neočekáváme, že by nadcházející výsledky přinesly jakýkoliv výraznější impulz.

 

Kons.  IFRS (mil. Kč)Oček. J&T 3Q 20233Q 2022r/rKonsensus
Provozní výnosy9 1429 837-7%9 215
  Čistý úrokový výnos6 5407 342-11%6 624
  Poplatky & provize1 5421 4784%1 562
  Ostatní prov. výnosy106010174%1 029
Provozní náklady-3 987-3 6579%-4 014
Provozní zisk5 1556 180-17%5 201
  Opravné položky-200-669-70%-214
Zisk před zdaněním5 0155 599-10%5 042
Čistý zisk4 0884 606-11%4 048

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.