Primoco: Šéf firmy čeká nové zakázky, za r. 2023 pak 750 – 850 mil. Kč tržeb

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Generální ředitel Primoca Ladislav Semetkovský uvedl v rozhovoru pro investicniweb.cz, že očekává v blízké době podpis nových zakázek. Zopakoval také cíl za letošní rok podepsat objednávky za 1 miliardu Kč. V letošním roce by tržby měly činit 750 – 850 mil. Kč. To je poměrně výrazně nad naším očekáváním 516 mil. Kč pro letošní rok. Semetkovský také uvedl, že si plánuje dlouhodobě ponechat majoritní podíl ve firmě. Ten nyní činí 59,3 % akcií. Vyznění rozhovoru hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.