Dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem

10-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce



Dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem
#Úspěch#Cíle#Wealth report

V roce 2023 hledí čeští a slovenští dolaroví milionáři do budoucna opět s optimismem. Zatímco rok 2022 se zapsal do historie jako jeden z nejsložitějších roků za poslední dekády, a to nejen z pohledu investora, letos se zdá, že se svět s nepříznivými vlivy popral. Zhodnocení movití očekávají především v oblasti zahraničních akcií, korporátních dluhopisů, private equity a startupů. Ukázal to letošní ročník exkluzivního průzkumu J&T Banka Wealth Report.



Téma války na Ukrajině i vysoké ceny energií již nejsou tak palčivé, inflace a úrokové sazby pomalu začínají klesat. Investiční nástroje opět slibují růst a vrací se k fundamentu. A mění se i investiční portfolio bohatých. Ti už nestojí tak opatrně u zdi a více sázejí na růstovou složku, která tvoří přes polovinu portfolia.

„Z podnikatelů se tak poprvé stávají skuteční investoři, jejichž investiční apetit se přibližuje modelu západního světa. Ustupuje i obava z akcií, neboť cenné papíry jsou právě tím nástrojem, který dokáže ochránit před inflací. Proto o nich movití tak rádi a často diskutují,“ říká Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky. Roste také zájem o nákup nemovitostí v zahraničí, které představují nejen zajímavou investiční příležitost, ale rovněž se často stávají druhým domovem dolarových milionářů.

Palčivým tématem je pro české i slovenské dolarové milionáře stále bezpečnost státu, trápí je zejména dezinformace a rozkol mezi „skutečnou“ a „mediální“ realitou. Uvědomují si také, jak blízko se odehrávají různé katastrofy a neštěstí.

„Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z dopadů pandemie covidu-19 a už jsme čelili válce na Ukrajině, nově k tomu přibyl i možná dlouhotrvající problém na Blízkém východě. Proto se bohatí rozhodli žít tady a teď a více se věnovat sami sobě. Zároveň se zbavili morálního bloku a jsou více otevřeni investicím do zbrojního průmyslu,“ popisuje Alena Tkáčová.

Co se dlouhodobě nemění, je jejich přístup k Evropské unii, jejímiž jsou zastánci. To však neznamená, že by na její fungování nešetřili kritikou, podle nich však stále pozitiva převažují nad negativy. Nicméně pokud bude i nadále Evropa sešněrována regulacemi jako doposud, stane se nekonkurenční v porovnání se světem.


Jak dolarový milionář vypadá

Tuzemští dolaroví milionáři jsou povětšinou ekonomicky aktivní muži. Stále jde převážně o podnikatele a vedoucí pracovníky či specialisty, pouze kolem 12 % je penzisty. V průměru je dolarovým milionářům mírně přes padesát let (56 let v ČR, 53 let v SR). Patrný je příchod mladších dolarových milionářů, kteří jsou nástupci polistopadových podnikatelů či úspěšnými startupisty.

I přes lehký nárůst počtu úspěšných žen je i nadále svět dolarových milionářů světem mužským. Také v celosvětovém měřítku převládají úspěšní muži nad ženami, i když se pozvolna objevují názory, že do budoucna bude svět dolarových milionářů co do pohlaví vyváženější. Dopomůže tomu nejen nástupnictví, ale také větší možnosti, které pomáhají ženám plnit roli podnikatelky a matky zároveň. Nicméně půjde o velmi pozvolný trend, který se může plně projevit až za několik desítek let.


Dolaroví milionáři ve světě investic

V Česku i na Slovensku je stále patrný pokračující vliv přísnější měnové politiky, který se odrazil především v nárůstu výnosu u korporátních dluhopisů a zejména v Česku přetrvávajícím zájmem o termínované vklady. Dolaroví milionáři důvěřují investicím do podnikání, zhodnocení tak očekávají především v oblasti zahraničních akcií, již zmíněných korporátních dluhopisů, private equity a startupů. Naopak výnos v současné chvíli bohatí neočekávají od nemovitostí, na kterých se negativně podepsaly vyšší úrokové sazby, přísnější úvěrové standardy a utlumená poptávka po vlastním bydlení.


Zahraniční akcie lákají

Vzhledem k vývoji na finančních trzích, kdy se akciové indexy v Evropě dostaly na 15letá maxima a jeden z nejúspěšnějších roků v historii zaznamenaly také americké technologické akcie, není překvapivé, že nejzajímavější zhodnocení očekávají dolaroví milionáři u akcií zahraničních firem.

Potenciál v nich vidí Michal Semotan, portfolio manažer J&T Investiční společnosti, i pro rok 2024, neboť ve většině zemí jsou úrokové sazby na svých maximech a centrální banky pravděpodobně v příštím roce zahájí proces snižování sazeb.

„Z tohoto důvodu se domníváme, že významným impulzem pro růst to bude pro realitní sektor, a to o něco rychleji na evropských trzích. Také provozovatelé elektráren z obnovitelných zdrojů by měli být vítězem poklesu sazeb pro změnu na americkém trhu. Rovněž již zmiňovaný technologický sektor na výši sazeb poměrně prudce reaguje, takže i zde můžeme čekat ještě další pokračování růstu cen akcií, který začal ale již v průběhu letošního roku v rámci očekávání, že centrální banky jsou s růstem sazeb u konce. Pokles sazeb ze strany amerického Fedu by pak mohl alespoň mírně tlačit na americký dolar a jeho slabší úroveň by měla pomoci rozvíjejícím se trhům, takže bych do portfolia zahrnul akcie z tzv. emerging markets,“ vyjmenovává Semotan, ve kterých sektorech predikuje zajímavé příležitosti.


U dluhopisů je nezbytná obezřetnost

Konec cyklu zvyšování úrokových sazeb a také očekávané částečné uvolnění měnových politik v budoucím roce přejí nárůstu atraktivity z pohledu výnosů u korporátních dluhopisů. Oproti loňskému roku, kdy negativní přecenění dluhopisů odráželo zpřísňování měnové politiky, slibují v současnosti korporátní dluhopisy investorům zajímavé zhodnocení a možnost fixace vyšších výnosů na delší dobu.

„Trochu bych ovšem varoval před tím, kupovat podnikový dluhopis jen na základě líbivé prezentace a lákavého úroku. Je třeba vždy dobře analyzovat rizikovost takové investice, což u podnikového dluhopisu není úplně jednoduché. Doporučujeme se proto před investicí poradit se zkušeným profesionálem nebo využít služeb podílových fondů, které se na tento typ investic specializují,“ zdůrazňuje Martin Kujal, ředitel odboru správy fondů J&T Investiční společnosti.

Zároveň upozorňuje, že trochu neprávem stranou zájmu investorů zůstávají státní dluhopisy. „Asi je tomu tak kvůli zkušenosti několika posledních let, kdy nabízely opravdu skromný výnosový potenciál. Nyní, po růstu sazeb, se situace změnila a především v rámci rozkládání a vyvažování rizik v rámci investičního portfolia dávají státní dluhopisy opět velký smysl,“ konstatuje.


Zájem o nemovitosti klesá

Do pozadí v očekávání výnosu již druhý rok po sobě ustoupily nemovitosti, které tak učebnicově znázorňují naplnění efektu již zmíněné přísnější monetární politiky. Tedy vyšší úrokové sazby, přísnější úvěrové standardy či utlumená poptávka po vlastním bydlení, to vše minimalizuje prostor pro růst cen, tedy výnosů z investic v této oblasti. Jsme tak svědky poklesu zájmu o rezidenční nemovitosti, zemědělskou půdu i stavební pozemky.

„Vyšší úrokové sazby stojí hned za dvěma důvody poklesu potenciálu nemovitostí. Tím prvním je, že sráží valuace a ceny nemovitostí. Případný nájemní výnos pak nyní nepokrývá náklady financování, tj. úrokovou sazbu na hypotékách. To bere motivaci za současných podmínek provádět dodatečně investice do nemovitostí. Druhým rozměrem je, že vyšší úrokové sazby relativně zvyšují atraktivitu jiných investic, jako jsou státní i podnikové dluhopisy a jiná úročená aktiva,“ vysvětluje hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Průzkum však zároveň ukazuje, že movití nad nemovitostmi nezlomili hůl. Jen desetina z milionářů zvažuje snížit váhu nemovitostí ve svém majetku a naopak drtivá většina z nich si je chce podržet či je i mírně zvýšit. „Tedy nemovitosti, které už nakoupili, chtějí dál držet, aby zůstaly důležitou částí jejich portfolia. Nevidí v nich však novou mimořádnou příležitost, aby do nemovitostí disproporčně směřovali nové investice,“ dodává Sklenář.

Při pohledu na očekávání nejzajímavějšího zhodnocení dolarových milionářů mezi generacemi vysvětluje rozdíly obecně platný přístup k riziku – čím jsme starší, tím více se mu vyhýbáme. Mladší dolaroví milionáři do 50 let tak zcela logicky více preferují čisté investice v podobě akcií zahraničních firem, dluhopisů či private ekvity, starší pak preferují nemovitosti. Jejich preference jasně odpovídá investičnímu cíli. Zatímco mladší chtějí stále ještě majetek kumulovat a zhodnocovat, starší pak již nashromážděné jmění chtějí především udržet.


Dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem


Dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem


Pokles výnosů kryptoměn

Nejnižší zhodnocení, respektive pokles výnosů, očekávají dolaroví milionáři u kryptoměn. Nastolená nedůvěra v ně tedy i v letošním roce přetrvává. Turbulentní rok prokázal, že kryptoměny nejsou bezpečným přístavem, ale rizikovým aktivem, a to napříč generacemi. Ani mladší dolaroví milionáři, kteří ještě v loňském roce nebyli tak pesimističtí, neočekávají od kryptoměn zhodnocení, naopak spíše ještě další propad. Nutno poznamenat, že dolaroví milionáři se účastnili výzkumu ještě před propuknutím konfliktu na Blízkém východě.

Dolaroví milionáři však byli k celému světu kryptoměn, bitconu a NFT skeptičtí již od roku 2014, tato aktiva ležela opakovaně na samém okraji jejich zájmu. Vlastně jedinou výjimkou byl rok 2021, kdy došlo k mírnému nárůstu zájmu.

Podle Sklenáře malý investiční potenciál kromě fundamentální povahy kryptoměn představuje i poslední vývoj ceny bitcoinu, která i přes velkou volatilitu dlouho postrádala jakýkoliv směr.


Kde jsou milionáři skeptičtí

S očekávaným poklesem úrokových sazeb v Česku vidí dolaroví milionáři v budoucnu nižší atraktivitu u depozit, která tak pravděpodobně dosáhla svého vrcholu oblíbenosti. Současně vzhledem k výši úrokových sazeb (i přes pokles) nespatřují tak velkou perspektivu u nemovitostí, kde nájemní výnosy jsou stále relativně nízké a nedostatečné. Zejména mladší dolaroví milionáři jsou vůči nemovitostem skeptičtí.

Nejednotný pohled dolarových milionářů je i na výhled u českých akcií. Nejistotu ohledně vývoje v tomto případě způsobuje stát. Nad českými akciemi totiž stále visí otázka mimořádného zdanění, nejistota ohledně mimořádných dividend (ČEZ) či negativní dopad snížení úrokových sazeb na banky.


Zlato už tolik netáhne

Jistá skepse panuje i u zlata, pokles výnosů očekává 13 % respondentů. Pravděpodobně i zde jde o následek vyšších úrokových sazeb a současně překonání inflačního vrcholu. Inflace postupně zpomaluje, a i když bude v příštím roce zvýšená, bude už výrazně nižší než úrokové sazby. „Jinými slovy i velmi konzervativní nástroje jako bankovní vklady či státní dluhopisy nabízejí atraktivní zhodnocení, které by mělo v následujícím období pokrýt inflaci. Takové prostředí přirozeně snižuje atraktivitu zlata jako nástroje, který má pomoci překonat zvýšenou inflaci, protože ji dokážou překonat jiné standardní nástroje a současně inflace postupně ustupuje,“ vysvětluje hlavní ekonom.

Navíc současná geopolitická rizika a výše úrokových sazeb spíše opět zvyšují atraktivitu standardních investičních nástrojů jako dolar či bezpečné státní dluhopisy než alternativních investic, jako je zlato.

„Zmiňovaných 13 % však neznamená žádnou velkou skepsi, 5 % respondentů naopak věří v růst tohoto cenného kovu, zlato tedy není příliš atraktivní pro nové investice, ale dolaroví milionáři nečekají ani žádný dramatický propad ceny,“ dodává Sklenář.


Dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem


Dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem


Jak vypadá investiční portfolio

Základem investičního portfolia dolarových milionářů se stala růstová složka, tedy nástroje kapitálových trhů, jako jsou akcie, dluhopisy a fondy, které společně tvoří nadpoloviční část celého portfolia. Aktuální rozložení, kdy převažuje růstová složka nad stabilizační a výnosovou, tak jasně odráží narůstající investiční rozhled dolarových milionářů.

Zejména u mladších dolarových milionářů je patrný větší příklon k akciím, které tvoří dokonce čtvrtinu jejich portfolia, u starších nad 60 let je to pak pětina. Naopak starší čeští dolaroví milionáři nad 60 let jsou více zastoupeni v dluhopisech (21 % vs. 15 % u mladších). I tento fakt pak odpovídá obecnému pravidlu akceptace rizika, která s narůstajícím věkem klesá.

Pětina portfolia je pak napříč generacemi tvořena investičními nemovitostmi. Přes 10 % tvoří také hotovost, kterou dolaroví milionáři neváhají využít v případě naskytnutí zajímavé investiční příležitosti.


Dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem


Při porovnání se světem se přibližují Češi a Slováci západnímu standardu. Tedy opouští zaběhlý přístup a otevírají se více investicím, zejména pak akciím, které poprvé v historii tvoří pětinu portfolia.

A tento trend budou vyznávat i do budoucna. Celá třetina českých dolarových milionářů hodlá podíl akcií a dluhopisů ve svém portfoliu do budoucna zvyšovat. Více se také otevřou private ekvity investicím, naopak podíl hotovosti chtějí ve svém portfoliu snižovat. Platí přitom, že portfolio plánují měnit spíše mladší dolaroví milionáři, u těch starších půjde především o menší pohyby.

Důkazem o přeměně podnikatelů v investory je i čas, který dolaroví milionáři portfoliu věnují. Přibližně polovina dolarových milionářů své investiční portfolio sleduje alespoň jednou týdně, pětina dokonce denně. Mladší dolaroví milionáři vzhledem k většímu zastoupení akciových investic pak své portfolio sledují častěji.


O průzkumu Wealth Report

Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů. Do průzkumu se zapojilo 331 respondentů z řad dolarových milionářů, kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory. Průzkum probíhal mezi srpnem a zářím 2023 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

V příštích dílech našeho seriálu o chování a názorech českých a slovenských dolarových milionářů mj. zjistíte, jak nahlížejí na fenomén umělé inteligence, zda by investovali do zbrojařského průmyslu nebo co je ve společnosti nejvíce trápí.

Více informací najdete na webu


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.