Příležitost zaujmout pozice s výhledem ekonomického zlepšení

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
V lednu budou analytici sledovat, jak úspěšné bude očkování proti covidu-19, respektive jeho přijetí mezi populací. Příkladem svým přístupem a organizací je Izrael, který během dvou týdnů proočkoval 10 % populace.


„Pochopitelně hodně záleží i na výrobních kapacitách, které limitují promptnější globální proočkování. Ale to je přirozené vzhledem k rychlosti, jakou vše kolem vakcíny probíhá. To vše na pozadí nemírnící se druhé vlny pandemie, která s sebou přináší výrazné omezení ekonomiky kvůli restriktivním opatřením, jež jsou aplikována v jednotlivých zemích,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Ostře se bude sledovat potenciální nová mutace viru covidu-19, a to především z pohledu účinnosti současné vakcíny. Prozatím jsou zjištěné mutace v rámci účinnosti aktuálních vakcín.

Zaostřeno na centrální banky

ECB, Fed ani ČNB by neměly přinést nové informace. Fed a ECB si ponechají velmi uvolněnou měnovou rétoriku a ujistí trhy, že zůstanou proaktivní, dokud to bude ekonomika potřebovat. ČNB by měla ponechat sazby beze změny.

Fiskální podpora v USA

Vzhledem k demokratickému ovládnutí Senátu se v USA více hovoří o další možné fiskální podpoře nad nedávno schválený balík 900 mld. USD. Tyto úvahy převažují nad obavami ze změn v korporátních daních nebo bankovní regulaci právě po pravděpodobné výhře demokratických kandidátů v dodatečných senátních volbách. Postup demokratů by mohl být více patrný po inauguraci Joea Bidena prezidentem USA 20. ledna.

Odstartovala výsledková sezona

V lednu, resp. zhruba v jeho polovině, začíná výsledková sezona za čtvrtý kvartál roku 2020, která zřejmě nepřinese pozitivní čísla vzhledem k preventivním opatřením, jež provázela především poslední dva měsíce roku, avšak společnosti mohou přidávat pozitivní tón směrem k výhledu. „Očekáváme, že i ten však bude spíše podmínečný s ohledem na proočkování a vývoj pandemie. Přikláníme se k názoru, že by výsledková sezona měla vyznít neutrálně,“ konstatuje Milan Vaníček.

Lednové výhledy

Hospodářská politika a další informace o očkování budou dle analytiků nadále přetlačovat druhou vlnu pandemie a s ní spojená omezení v ekonomickém životě. Výsledková sezona za čtvrtý kvartál roku 2020 by neměla přinést větší impulz do investičního rozhodování.

„Nadále se domníváme, že investoři budou chtít zaujmout pozice s výhledem makroekonomického zlepšení v průběhu roku 2021. To nás vede k názoru, že by mohl začátek roku vykazovat tzv. lednový efekt a zůstáváme v pozitivním módu na akcie a reálná aktiva,“ dodává Milan Vaníček.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.